Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het Taalforumspel. Spelen met taalachterstand en onderwijskansen in de lerarenopleiding (Jeroen Devlieghere & Judith Kat)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

6. LOPON2

Daarbij worden bruggen geslagen tussen theoretische bedenkingen en meer praktische inzichten. Zo wil de Taalforum-website op termijn zowel een houvast bieden aan leerkrachten, als aan beleidsmakers, materiaalmakers, onderwijsbegeleiders, studenten, onderzoekers, etc.

3. Het Taalforumspel

Om de Taalforum-website ook inzetbaar te maken in de lerarenopleidingen, heeft de Nederlandse Taalunie het Taalforumspel laten ontwikkelen. Het pakket1 stelt docenten in staat om met hun studenten op een leuke manier te werken rond het thema ‘taalachterstand en onderwijskansen’. Aan de hand van het Taalforumspel leren studenten informatie over taal- en onderwijsachterstand kennen, kritisch verwerken en vertalen naar hun eigen lespraktijk. En passant leren ze ook de Taalforum-website kennen.

 

Het Taalforumspel houdt het midden tussen het quiz-spel ‘Trivial Pursuit’ en ganzenbord. Door vragen over taal- en onderwijsachterstand correct te beantwoorden, leggen teams een parcours af op een spelbord. Het team dat als eerste met zijn pion de finish bereikt én daar nog een vraag juist kan beantwoorden, is de winnaar. Sommige spelvakjes bevatten extra opdrachten, wat een dosis onvoorspelbaarheid en spanning aan het spel toevoegt.

 

3.1 De functie van de website

 

De antwoorden die de spelende teams geven op de vragen worden door de andere teams gecontroleerd aan de hand van de informatie op de Taalforum-website. Die informatie komt niet woordelijk overeen met de antwoordopties op de vraagkaartjes, zodat ook de teams die niet aan de beurt zijn zich moeten buigen over de vraag die voorligt.

 

Om de website te kunnen gebruiken, moet per spelbord een computer of laptop met een internetverbinding beschikbaar zijn. Wie het spel zonder website wil spelen, kan gebruik maken van het antwoordenoverzicht dat bij het spelbord zit2. Op die manier verloopt het spel sneller. Het nadeel hiervan is dat veel minder informatie over taalachterstand en onderwijskansen aan bod komt. Ook worden teams die niet aan de beurt zijn niet aangezet om mee na te denken over de vragen als ze een overzicht met alle antwoorden krijgen.

 

3.2 De rol van de docent

 

De docent leidt het spel in goede banen. Zijn of haar taken zijn:

6

221