Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het Taalforumspel. Spelen met taalachterstand en onderwijskansen in de lerarenopleiding (Jeroen Devlieghere & Judith Kat)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

  • het doel van het spel uitleggen aan de studenten;

  • de spelregels samen met de studenten overlopen;

  • de voortgang van de teams opvolgen;

  • het spelverloop bijsturen als dat nodig is (bijvoorbeeld wanneer het speltempo te laag ligt).

De belangrijkste taak van de docent is echter ervoor zorgen dat de focus voldoende op de inhoud blijft liggen en dat het spelelement niet de overhand krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door interessante discussies tussen teams aan de hele klas voor te leggen. Daarnaast kan de docent de studenten ook vragen om bepaalde inhouden uit de quiz terug te koppelen naar hun ervaringen. Desgewenst kunnen docenten ook topics uit het spel opnemen in opleidingsonderdelen. Interessante topics kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • wat zijn precies de verschillen tussen thuistaal en schooltaal?

  • wat zijn de huidige doelen van het onderwijs Nederlands?

  • hoe verloopt de natuurlijke taalverwerving bij kinderen?

  • etc.

3.3 Andere werkvormen

Met het materiaal van het Taalforumspel kunnen ook andere activiteiten uitgevoerd worden3. Zo kunnen lerarenopleidingen ook een bijdrage leveren aan de kennisbank van het Taalforum: studenten die een werkstuk of presentatie gemaakt hebben over het thema taalachterstand en onderwijskansen mogen deze insturen. De Taalforum-redactie beoordeelt of de ingezonden teksten in aanmerking komen voor opname. Daarbij gaat de voorkeur uit naar onderwerpen die nog niet zijn uitgewerkt op de website.

3.4 Meer informatie over het Taalforumspel

Meer informatie over het Taalforumspel (updates, uitbreidingen, andere werkvormen, etc.) is te vinden op www.taalforum.org/taalforumspel.

Referenties

Devlieghere, J. & S. Vanhooren (2007). “Wie zoekt, die vindt. een rondleiding langs internetvoorzieningen voor het onderwijs Nederlands”. In: A. Van Gelderen (2007). Eenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 200-207.

222