Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De meerwaarde van strips in je klas (Hilde Van den Bossche)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

van de Leeservaringsschaal van Canon cultuurcel6, ‘verknipte stripverhalen’, ‘soorten bladschikking’, ‘de plaats van techniek binnen stripverhalen’, ‘vooroordelen die worden bevestigd of in vraag gesteld’, ‘stripballons’, ‘gevoelens, situaties en beweging’, ‘cultuur en knipoogjes naar liederen, gewoontes, modegebonden verschijnselen’, ‘rolpatronen’, ‘beeldelementen van film, strips en prentenboeken’, ‘soorten schrift en communicatiemiddelen’, ‘stereotiepe afbeeldingen’, ‘onomatopeeën’, ‘strips en beelden uit de realiteit’; ‘gegevens uit de stripkoffer7 en van KCLB8, zoals emoties en tekstballonnen, tekenstijl, soorten tekstballonnen, het maken van een strip, gebruik van perspectieven, een stripfiguur tekenen, vertelperspectieven herkennen op concrete stripbladen (zin voor verhaallijn), stripgenres’.

De eeuwige discussie tussen ‘kennis’ en ‘kunde’ zal waarschijnlijk nooit worden beslecht, maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen proberen om een en ander zinvol te koppelen en nieuwsgierig, doelgericht geïntegreerd aan de slag te gaan in de basisschool en de opleiding.

De workshop ‘De meerwaarde van strips in je klas’ wil daartoe alvast een aanzet geven.

Referenties

Duijx, T. (red.)(2003). Leeskracht! Gids voor literaire competentie op school. Leuven/Leidschendam: Davidsfonds/Infodok – Biblion.

Van den Bossche, H. (2007a). ‘De meerwaarde van strips in je klas’. In: A. van Gelderen (red.). Eenentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 189-193.

Van den Bossche, H. (2007b). ‘Grammaticalessen op een aantrekkelijke manier brengen; kan dat?’ Workshop op tweedaagse taalconferentie voor studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (2003). Op de hoogte van hun Nederlands? Een grabbelton met voorstellen van zachte evaluatie taalonderwijs. Brussel: VVKBaO.

Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (2003). Krachtlijnen Nederlands. Brussel: CRKLKO.

Noten

1 De tekst is vorig jaar verschenen in het congresboek binnen de Lopon2-stroom. Deze tekst is lichtjes aangepast.

24