Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: 'Frisse blikken kijken verder'. Vakoverschrijdend werken: Nederlands... kunst en reclame?! (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

Op school worden tussen vakleraren wel eens afspraken gemaakt. Maar hoe kunnen leraren en vakgroepen dat structureel aanpakken? Brengen leraren wel eens – zonder dat ze op de hoogte zijn van wat in een andere les gegeven wordt - eenzelfde onderwerp in verschillende lessen aan bod?

Het kan een uitdaging zijn om de leerlingen aan het werk te zetten binnen de vakgrenzen, maar ook over de vakgrenzen heen. Ga als leraren ook samen aan de slag!

2. Twee lessuggesties: reclame en kunst

Beide modellen zijn uitgewerkt vanuit onderstaande doelen:

Met de leerlingen gaan we creatief en didactisch-pedagogisch verantwoord werken aan kijkvaardigheid:

  • de leerlingen werken vanuit de gedachte van begeleid zelfstandig leren;

  • de leerlingen leren ‘kijken’;

  • de leerlingen verwerken de gevonden informatie op een creatieve manier.

Er worden ook vakoverschrijdende doelen gerealiseerd:

  • de leerlingen zullen in elk geval al voldoen aan enkele eindtermen van leren leren, sociale vaardigheden en aan de muzisch-creatieve vakoverschrijdende eindtermen. Afhankelijk van de onderwerpen waar ze rond werken, zullen nog andere eindtermen aan bod komen.

De lessuggesties nodigen uit tot samenwerken:

  • leraren en leerlingen kunnen samenwerken over de verschillende vakken heen;

  • leerlingen kunnen intern samenwerken, afspraken maken, etc.

De leerlingen gaan de eigen grenzen verleggen:

  • wie goed voorbereid is en volhoudt, kan meer bereiken dan hij denkt.

3. Mogelijke aanpak: een stappenplan

Om een geslaagd resultaat te bereiken, kan onderstaand stappenplan ondersteuning bieden bij de voorbereiding.

a. Welke doelen uit de verschillende leerplannen stel je voorop? Aan welke doelen zullen de leerlingen uiteindelijk gewerkt hebben?

7

241