Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: 'Frisse blikken kijken verder'. Vakoverschrijdend werken: Nederlands... kunst en reclame?! (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

 
  1. De lessen zelf: organisatie?

 

Kiest de school voor enkele aaneensluitende lesuren of wordt het gewone lessenrooster

gevolgd? In welke klaslokalen is er een pc ter beschikking? Etc.

 

  1. Bijsturen na reflectie en evaluatie

 

Als de lessenreeks achter de rug is, kunnen de leraren de lesontwerpen bijsturen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met eerdere ervaringen.

Een volgende keer kunnen de lessen dan aan de actualiteit getoetst worden en kunnen de leerlingen er eventueel weer mee aan de slag.

 

 

4. Voorbeelden van samenwerking met andere vakken

 

Bv. Voor de tweede graad: Nederlands samen met het vak cultuurwetenschappen in de richting Humane Wetenschappen.

 

Er worden modellen aangereikt om met bzl (begeleid zelfstandig leren) aan de slag te gaan. Het zijn echter geen pasklare lesbundels, maar ze nodigen uit om die voor jouw leerlingen en schoolcultuur om te zetten. Zie ze als een mogelijk ‘sjabloon’.

7

Gebruik bijvoorbeeld de OVUR-aanpak (oriënteren – voorbereiden - uitvoeren – reflecteren).

  • Oriëntatie op de taak   Om wat voor tekst/beeld gaat het?

Hoe moet je kijken/luisteren/lezen?

 
  • Voorbereiding

  • Uitvoering

  • Reflectie

Waarover gaat de tekst/het beeld (voorkennis activeren)?

Wat verwacht je er van?

Wat wil je te weten komen?

 

Begrijp je de inhoud: de woorden,

de tekstverbanden, de belangrijkste informatie? Begrijp je de bedoeling van de zender?

 

Heb je de tekst/ het beeld begrepen? Heb je voldoende informatie gekregen? Heb je de lees-, kijk- of luistertaak goed aangepakt?

243