Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: 'Frisse blikken kijken verder'. Vakoverschrijdend werken: Nederlands... kunst en reclame?! (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

De lesmodellen

De bzl-opdrachten zijn als volgt uitgewerkt: Elke bundel bestaat uit vier delen:

1. toelichting

2. doelen (kunnen/kennen)

3. tijdsinvestering

4. leerstof

De opdrachten zelf volgen onderstaand stramien:

  1. opdrachten en werkwijze

  2. toetsing en beoordeling

  3. tips en valkuilen

5. De taak van de leraar en de leerlingen tijdens deze lessen

De leraar fungeert als begeleider, als coach. De leerling neemt de touwtjes zoveel mogelijk zelf in handen. De leraar treedt enkel op als hij merkt dat het echt nodig is voor een goed verloop van de opdracht. Het belang van zelfredzaamheid mag immers niet onderschat worden. Het is één van de taken van de leraar om leerlingen zelfstandiger te leren werken en leren. Naast de vakgebonden leerdoelen, oefenen leerlingen ook sociale vaardigheden (in team werken, afspraken maken en naleven, compromissen sluiten, etc.) en trainen ze andere leervaardigheden zoals plannen, informatie selecteren, reflecteren, evalueren ...

6. Lesbundels over kijkstrategieën

Onderstaande lesbundels over kijkstrategieën komen tijdens de presentatie aan bod. Hier volgen de titels en de doelen voor de leerlingen.

6.1 Laat je zien of je bent gezien a. Wat moet je kunnen?

Je kunt:

  • het effect van de ‘stopping power’ verwoorden;

  • het communicatieschema op een reclameboodschap toepassen;

244