Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: 'Frisse blikken kijken verder'. Vakoverschrijdend werken: Nederlands... kunst en reclame?! (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

 • met een kijkwijzer enkele zaken over reclame verzamelen en vastzetten;

 • de verzamelde info op een gestructureerde manier aan de anderen doorgeven;

 • de gepaste kijkstrategie inzetten (transfer via lees- en luisterstrategieën);

 • informatie uit verschillende bronnen vergelijken;

 • de functie (en het effect) van (bijgeleverde) visuele informatie vaststellen;

 • een gefundeerd antwoord op de gestelde onderzoeksvraag geven.

b. Wat moet je kennen? Je kent:

 • het belang van het beeld bij de boodschap;

 • enkele belangrijke aspecten van reclame (zoals slogan, logo, baseline, etc.);

 • enkele belangrijke reclamestrategieën;

 • waarden die je in reclameboodschappen terugvindt.

6.2 Kunst in de kijker a. Wat moet je kunnen? Je kunt:

 • verwoorden wat kunst voor jou is;

 • feiten en meningen onderscheiden;

 • het communicatiemodel op een kunstvoorwerp toepassen;

 • de taal van de kunstenaar decoderen;

 • kunst van kitsch onderscheiden. Bovendien kun je je mening met argumenten staven;

 • een kunstvoorwerp ‘volledig’ beleven. Vooroordelen (bv. over de samenleving vroeger en nu) kun je opzij zetten;

 • een kunstvoorwerp nauwkeurig observeren en beschrijven;

 • een kunstvoorwerp aan de hand van een kijkwijzer bespreken;

 • een mondelinge boodschap duidelijk inspreken;

 • een gesproken tekst van een medeleerling evalueren;

 • je eigen ingesproken tekst kritisch beluisteren en aanpassen;

 • het eindproduct van een medeleerling beoordelen;

 • je eigen inbreng in het groepsgebeuren beoordelen en bijsturen.

7

245