Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands in het vak integrale opdrachten (Ann Vandemaele)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

Ronde 5

Ann Vandemaele

Technisch Instituut Immaculata, Ieper Contact: vdmaele@hotmail.com

Nederlands in het vak integrale opdrachten

‘Integrale opdrachten’ (i.o.) is een vak binnen de richting Sociale en Technische Wetenschappen (niveau: tso) waarin de vakken ‘sociale wetenschappen’, ‘natuurwetenschappen’ en ‘voeding’ centraal staan. ‘Plastische opvoeding’ en ‘Nederlands’ – officieel: ‘expressie’ – werken ondersteunend. Het vak i.o. werkt rond 4 competenties:

 
  1. sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;

  2. een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd voor een groep organiseren;

  3. mondeling presenteren voor een groep;

  4. de eigen studieloopbaan in handen nemen.

 

Uit de opsomming van deze competenties blijkt duidelijk dat er voor het vak Nederlands een belangrijke rol is weggelegd. Het vak i.o. wordt op onze school door een team gegeven dat bestaat uit een leraar ‘Nederlands’, een leraar ‘plastische opvoeding’, een leraar ‘sociale wetenschappen’, een leraar ‘voeding’ en een leraar ‘natuurwetenschappen’. Alle opdrachten voor de leerlingen worden uitgeschreven in lesbrieven. Een model vindt u in bijlage.

 

De lesbrief is telkens zo opgesteld dat leerlingen zelf aan de slag kunnen, zonder al te veel hulp van de leraar. De leraar is wel aanwezig als coach, maar de leerling stelt zelf een werkplan op en denkt dus zelf na over hoe hij/zij tot het eindresultaat komt. Dat eindresultaat is bij sommige opdrachten duidelijk afgelijnd, maar hoe ouder de leerlingen worden, hoe opener de opdracht is en hoe minder voorspelbaar het eindresultaat wordt.

 

Bovendien is het zo dat het eindresultaat heel vaak een evenement is, dat – zeker in de derde graad – een zekere complexiteit inhoudt en waarbij leerlingen heel weinig concrete input vanuit de leraar/lesbrief krijgen en des te meer zelf – samen of in groepjes – moeten brainstormen over de uitwerking van het project. Aangezien alle leerkrachten van het i.o.-team samen de projecten bedenken en de bijhorende lesbrieven opstellen, slaagt de leraar Nederlands er moeiteloos in om ook leerdoelen voor het vak Nederlands te realiseren. Dat zal u merken aan de voorbeelden die ik hieronder kort toelicht.

7

249