Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De meerwaarde van strips in je klas (Hilde Van den Bossche)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

1. Basisonderwijs

1

2 Het communicatieschema is door oud-collega Ides Callebaut handig uitgewerkt in een reeks observatieroosters die bruikbaar zijn binnen zachte vormen van evaluatie en die een breed beeld van de geobserveerde opleveren (zie: Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs 2003).

3 Vakkenstage: een hele namiddag of een hele dag waarop alleen gewerkt wordt rond het opleidingsonderdeel dat de vakkenstage organiseert. Soms zijn dergelijke vakkenstages leergebiedoverschrijdend. Op een dergelijk moment staat een deel van het opleidingsonderdeel/ de opleidingsonderdelen expliciet in de kijker. In dit geval gaat het om een halve dag waarop studenten allerlei feiten i.v.m. strips ervaren, ontdekken en verwoorden op een manier die ze ook in de lagere school kunnen gebruiken.

4 PEDIC: Diocesaan Pedagogisch Didactisch Centrum. In mijn geval: het centrum van Gent.

5 Zie: http://taalunieversum.org/onderwijs/taaltweedaagse/

6 Voor meer informatie over de leeservaringsschaal, zie: Duijx (2003). Leeskracht! Gids voor literaire competentie op school. Leuven/Leidschendam: Davidsfonds/ Infodok – Biblion, p. 20-21.

7 De stripkoffer was een initiatief van het Cultureel Centrum van Turnhout. Het ging om een koffer met allerlei laatjes waarin opdrachten en materialen rond strips zaten en waardoor kinderen spelenderwijs, maar ook doelbewust, belangrijke elementen van strips ontdekten en leerden. De koffer bestaat niet langer en kan dus ook niet meer worden uitgeleend.

8 KCLB: Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening te Antwerpen. Het KCLB is in 2003 herdoopt tot Leesweb vzw (contact: Louis Frarynlaan 75 bus 3, 2050 Antwerpen, info@leesweb.be; website: http://www.leesweb.be). De drijvende kracht in verband met strips was Manu Manderveld die een aantal keren onze vakkenstage heeft ingeleid.

25