Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands in het vak integrale opdrachten (Ann Vandemaele)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Begin januari 2008 kregen onze leerlingen van het 5e jaar de opdracht om een evenement te organiseren rond ‘Gedichtendag’. Vanuit de vakgroep Nederlands hadden we in het eerste trimester een gedichtenwedstrijd georganiseerd, waarbij elke leraar Nederlands zijn leerlingen een gedicht had laten schrijven over ‘een ding’ (het thema van ‘Gedichtendag 2008’). Een jury van leerkrachten had in elke categorie (1e graad tso, 1e graad bso, 2e graad tso, 2e graad bso, 3e graad tso en 3e graad bso) een winnaar gekozen.

De leerlingen besloten in i.o. om een prijsuitreiking voor deze gedichten te organiseren, een beetje zoals de Oscars, dus met genomineerden en winnaars die hun prijs vooraan komen ophalen. Die prijsuitreiking ging door in een naburig jeugdcentrum dat voor de gelegenheid werd afgehuurd. De leerlingen moesten eerst in groepjes brainstormen over de organisatie van het evenement. Ze maakten een plan op van alles wat bij zo’n organisatie komt kijken. Daarna werden de leerlingen opgedeeld in teams.

Een aantal leerlingen las alle genomineerde gedichten voor (3 per categorie). Ondertussen werd van elk gedicht ook een PowerPoint geprojecteerd met een aangepast muziekje (2 leerlingen waren PowerPointmakers en dj’s). Andere leerlingen hadden ‘poëtische’ koekjes gebakken (1800 koekjes voor de hele school) om na de prijsuitreiking aan de leerlingen uit te delen. Elke leerling ontving een zakje met twee koekjes erin. Op het zakje kleefde een etiket met een gedicht. Doordat alle leerlingen gedichten hadden geschreven, hadden we dus een mooie voorraad gedichten die ze op de etiketten konden printen. Een ander team had de weg van de school tot het jeugdcentrum versierd met poëtische wegwijzers, die telkens een volgende zin van een gedicht onthulden.

In deze opdracht zat dus de competentie ‘een persoonsgerichte activiteit organiseren’ en ‘mondeling presenteren’. De leraren ‘voeding’, ‘Nederlands’ en ‘plastische opvoeding’ waren hier het meest bij betrokken. In andere opdrachten ligt de nadruk dan weer op het ‘sociaalwetenschappelijk’ of ‘natuurwetenschappelijk’ onderzoek. Zo moesten leerlingen voor de opdracht ‘Think big’ hun ouders interviewen over hun opvoeding. In de theorielessen van ‘sociale wetenschappen’ hadden leerlingen het over opvoedingsstijlen gehad. Dankzij de opdracht konden ze de theorie koppelen aan concrete ervaringen en verhalen. Bovendien moesten ze de resultaten van het interview voor de klas presenteren, waardoor competentie 1 (‘sociaalwetenschappelijk onderzoek’) en competentie 3 (‘mondeling presenteren voor een groep’) aan bod kwamen. Competentie 3 komt minder expliciet aan bod als leerlingen bijvoorbeeld een gerecht bereid hebben (competentie 2, een maaltijd voor een groep organiseren) en er aan hun klasgenoten verslag over moeten uitbrengen of als ze hun gerecht moeten presenteren.

Naast spreekvaardigheid komt ook schrijfvaardigheid geregeld aan bod. Zo moesten de leerlingen van het 5e jaar in de opdracht ‘Buitenbeentjes’ een informatieve beurs orga-

250