Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands in het vak integrale opdrachten (Ann Vandemaele)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

niseren rond ‘buitenbeentjes’. Met buitenbeentjes bedoelden we aandoening zoals een visuele of een auditieve handicap, autisme, dyslexie, dyspraxie, schoolfobie, dwangneurose, etc. Eerst was er het opzoekingswerk: ze moesten in groepjes van 3 informatie verzamelen over ‘hun aandoening’ in de bibliotheek en op het internet. Die info moesten ze verwerken tot een zakelijke tekst van 3 A4-bladzijden, aangevuld met een voorblad, een inhoudsopgave en een literatuurlijst. Verder moesten ze hun aandoening in een 10 minuten durende presentatie voorstellen aan kleine groepjes leerlingen van het 4e jaar en aan leerkrachten uit de richting ‘Verzorging’ (niveau: bso) en ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen’ (niveau: tso). Hierbij moesten ze minimaal 6 minuten besteden aan het geven van zakelijke info over die aandoening. Dat moest op een aantrekkelijke en interactieve manier gebeuren. Daarna mochten ze maximaal 4 minuten voorzien voor een (zelfbedachte) doe-activiteit die hun publiek moest onderdompelen in de leefwereld van mensen met een dergelijke aandoening.

Naast het mondeling presenteren, hadden de leerlingen aan het einde van de rit dus ook gewerkt aan hun opzoekingsvaardigheden: ze moesten hun info immers structuren, samenvatten en helder formuleren. Bovendien hadden ze de regels van de bronvermelding nog eens ingeoefend en aangezien de leraar Nederlands tijdens het schrijfproces aanwezig was, werden leerlingen ook aangemoedigd om het Groene boekje of hun spellingsgids te gebruiken.

Bijlage 1: een lesvoorbeeld

 

Buitenbeentje

Aantal lesuren: 18 uur

Wat is de

Maak een infostandje, een presentatie, een doe-activiteit en een

opdracht?

theoretische tekst over een specifieke aandoening.

Nagestreefde

Een sociaalwetenschappelijk thema analyseren

competenties:

1.1 Ik kan criteria voor de opdracht met de leerkracht afspreken.

 

1.2 Ik kan een werkplan voor het onderzoek opstellen.

 

1.3 Ik kan informatie opzoeken en beoordelen

 

1.4 (en 1.5) Ik kan informatie structuren, conclusies formuleren

en op een creatieve manier voorstellen.

 

Een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren

 

2.1 Ik kan een opdracht afbakenen en criteria opstellen.

 

2.3 Ik kan een activiteit uitvoeren.

 

2.4 Ik kan een doe-activiteit van een andere groep evalueren.

7

251