Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands in het vak integrale opdrachten (Ann Vandemaele)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

 

 

Presenteren

 

3.1 Ik kan een gepast werkmodel kiezen. (Op welke manier pre-

senteer je je info en je doe-activiteit? Is iedereen in je publiek

betrokken?)

 

3.2 Ik kan een presentatie voorbereiden.

 

3.3 Ik kan een langere presentatie geven en vragen van het

publiek beantwoorden.

 

3.4 Ik kan een presentatie evalueren.

 

De studieloopbaan in eigen handen nemen

 

4.1 Ik kan formuleren of ik kinderen/jongeren met een

dergelijke aandoening zou willen begeleiden.

Hoe gaan we

2 u.

te werk?

Je krijgt een infomoment over de opdracht. Je krijgt een beknop-

te uitleg over je aandoening. Aan de hand van deze aandoening

brainstorm je over wat je nog allemaal wil en moet weten. Aan

de hand van deze brainstorm, en rekening houdend met onder-

staande planning, maak je een taakverdeling binnen het groepje

op.

 

4 u.

 

Bezoek aan bib/Katho.

 

In de bibliotheek krijg je de kans om informatie op te zoeken, te

selecteren en te structureren.

 

2 u.

 

Maak een bestellijst op voor je doe-activiteit.

 

4 u.

 

Bezoek aan bib/Katho.

 

6 u.

 

Werk je opdracht uit volgens planning. Je kunt op donderdag tij-

dens het 5e /6e uur eens gaan kijken naar de turnzaal om een

plekje te reserveren en de mogelijkheden van het lokaal te bekij-

ken.

 

2 u.

 

Laatste voorbereiding

252