Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands in het vak integrale opdrachten (Ann Vandemaele)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

 

 

4 u.

 

5e lesuur: klaarzetten van de stand

 

6e lesuur: presenteren voor eigen groep en beoordelen andere

groepen

 

7e lesuur: presentatie aan derden (vierdejaars en leerkrachten)

 

8e lesuur: opruimen

In de klas vind

je volgende

elementen:

Per groepje maximaal 3 witte presentatieborden en pc’s

Wat moet je zelf

meebrengen?

Materiaal in functie van de doe-activiteit en de infostand.

Waaraan moet

- Je werkplan bevat een taakverdeling en een timing

je resultaat

(wie wat wanneer zal doen).

beantwoorden?

- Je tekst is 3 A4-bladen (Arial 11, anderhalve tussenregel) lang

en bevat enkel eigen geschreven tekst. Wat moet er in? (Denk

aan de probleemstructuur.) Als slot formuleer je je mening over

de gekregen debatvraag en of je kinderen/jongeren met deze aan-

doening zou willen begeleiden. (Waarom wel of waarom niet?) Je

zorgt voor een voorblad met de titel en jullie namen erop + voor

een inhoudsopgave.

 

- Je stand (in de turnzaal van Savio) moet informatief, overzich-

telijk en creatief zijn (niet enkel geprinte bladen) en aantrekke-

lijk voor het publiek.

 

- Je informatieve presentatie duurt minimaal 4 minuten. Je kiest

een gepaste werkvorm zodat iedereen van je publiek actief

betrokken is bij je presentatie.

 

- Je doe-activiteit moet ervoor zorgen dat de spelers zich inleven

in de leefwereld van mensen met zo’n aandoening. Je doeactivi-

teit speelt zich binnen af.

 

- Informatieve presentatie en doe-activiteit duren samen 10

minuten.

Bijlage 2

De hoofdvragen van de probleemstructuur zijn:

• Wat is het probleem? (welk soort aandoening, omschrijving van hoeveel % eraan lijdt, waar die mensen vooral voorkomen, toestand in België, Europa, wereldwijd, beschrijving van de symptomen...)

7

253