Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Wordt u ook pro bso-contractwerk? (Martine Verhelst)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

7. Nederlands en vakoverschrijdende projecten

Ook de opdrachten krijgen best een vaste structuur. Zo kan een structuur er als volgt uitzien:

  • doelstellingen (handig overzicht voor leraar en leerling);

  • benodigdheden;

  • planning (benodigde tijd);

  • leerstof (indien relevant) en/of tips;

  • opdracht (in deelopdrachten opgedeeld);

  • evaluatie (proces- en/of productevaluatie) door leerling en leraar.

7. Wanneer?

Een contract wordt verschillende keren per jaar aangeboden, afhankelijk van de inzetbaarheid in meerdere vakken. Soms is het heel boeiend om een contract op te stellen waar verschillende leraren aan (mee)werken, zodat de leerlingen telkens een andere coach met een eigen accent ontmoeten. Het biedt een grotere waaier aan mogelijke opdrachten, zodat thematisch werken mogelijk wordt. Vooral de vakken ‘pav’, ‘mavo’, ‘Nederlands’, ‘zakelijke communicatie’ en ‘plastische opvoeding’ sluiten veelal dicht bij elkaar aan.

 
  1. Waar?

 

Een contract wordt bij voorkeur in de klas afgewerkt. Contractwerk wordt in principe niet mee naar huis genomen. Zo heeft de leraar een beter zicht op de individuele prestaties en kan hij de leerlingen zelf motiveren om binnen een tijdschema taken af te werken. Zo ondervindt de leraar immers wie nood heeft aan remediëring.

 

 

  1. Evaluatie?

 

De leerling maakt gebruik van verbeterfiches, maar soms treedt de leraar zelf als verbeteraar op, zodat er ruimte is voor extra feedback en voor eventuele remediëring. Het vergt een flexibele houding van de leraar en de lessen vereisen een grote zin voor tijdmanagement.

 

 

  1. Besluit

 

Contracten opmaken is een beetje denken als een leerling, maar vooral bedenken welke taken de leerling graag zou maken. Contracten in samenwerking met collega’s

7

257