Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Spelling op de helling (Jan Uyttendaele)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

8. Taalbeschouwing

11. Zorg voor de individuele remediëring van de leerlingen

  • de oefeningen moeten individueel gemaakt worden volgens de noden van elke afzonderlijke leerling.

  • de leerling moet de oefeningen zelf kunnen corrigeren met behulp van een correctiemodel.

  • bij twijfel of vergeten moet de leerling zelfstandig de hulpmiddelen raadplegen.

  • de leerkracht kan daarbij controleren en helpen.

  • de leerkracht laat de verantwoordelijkheid voor de spellingtraining dus aan de leerlingen zelf over.

12. Integreer het spellingonderwijs in het schrijfonderwijs

  • om ongewenste systeemscheiding te voorkomen en de motivatie tot correct spellen bij de leerlingen te verhogen.

  • spelling is maar één aspect van schrijfvaardigheid en schrijven is onnoemelijk veel complexer dan het vermijden van spelfouten.

  • hecht dus geen overdreven belang aan spelfouten en schenk in de eerste plaats aandacht aan meer essentiële aspecten van het schrijven.

Ten slotte willen we nog een lesverloop voor systematische spellinglessen voorstellen.

 

Referenties

 

Bonset, H. (2007). Onderwijs in spelling en interpunctie in de onderbouw. Stand van zaken en mogelijkheden tot verbetering. Enschede: SLO.

Daems, F. (2006). “Beter (leren) spellen in 2005?” In: Nova et Vetera, jg. 83, nr. 3, p. 146-163.

De Jonghe, H. (1991). “Spelling: anders en toch gewoon”. In: Vonk, jg. 20, nr. 6, p. 30-36.

Henneman, K. (1994). Problemen van gevorderde spellers. Signalering, diagnostiek en begeleiding. Bussum: Coutinho.

Huizenga, H. (2003). Spelling. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Lippens, M. (2006). “Spelling 2005 in onze scholen binnenbrengen!?” In: Nova et Vetera, jg. 83, nr. 3, p. 164-177.

Rymenans, R. (2006). “Spelling 2005: implicaties voor het onderwijs?” In: Vonk, jg. 35, nr. 4, p. 32-35.

Uyttendaele, J. (2006). Nieuwe Spelling Zachte Helling. Mechelen: Wolters Plantyn.

8

263