Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Geintegreerd werken met 'informatieve' tv-programma's (Bart Vandenberghe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

a. Personaliseren, geen veralgemening of duiding

 • het gaat over dit ene geval, om het verhaal van de slachtoffers;

 • er is geen specialist aan het woord die een algemener beeld geeft.

b. Accent op emoties

 • gebruik van dreigende muziek bij de beelden van de graven;

 • de hevige reactie van de ouders bij het proces. Een vader roept bijvoorbeeld: “Junkie, doodrijder, moordenaar, druggebruiker ...” (= emotionele taal, dysfemismen);

 • de ouders op de plek van het ongeval;

 • een moeder zegt dat twee honden of twee meisjes doodrijden voor de rechtbank blijkbaar hetzelfde is.

c. Eenvoudige en duidelijke boodschap

 • uit de titel blijkt meteen de boodschap: ‘Te lichte straf voor doodrijder’ (zonder vraagteken). Deze wordt in de introductie nog beklemtoond;

 • eenvoudige taal;

 • veel herhalingen:

 1. de kruisbeelden naast de weg worden zeker viermaal getoond;

 2. dat de doodrijder alcohol en drugs gebruikt, wordt zeker vijf keer gezegd.

Zoals te verwachten was, gaven de leerlingen vrij veel goede voorbeelden, maar de algemene principes kwamen er pas na wat doorvragen. Om die reden zou je kunnen overwegen om de vraag wat gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld als volgt: “In ‘Telefacts’ gaat het niet enkel om informatie. Dat blijkt uit het feit dat er geen veralgemening is, het accent op de emoties valt en de boodschap op een eenvoudige en heel duidelijke manier wordt gepresenteerd. Leg uit met voorbeelden.” Persoonlijk verkies ik in het 5e jaar wel de open vraag, maar misschien moet ik mijn leerlingen eerst even in groepjes laten werken.

270