Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Geintegreerd werken met 'informatieve' tv-programma's (Bart Vandenberghe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

8. Taalbeschouwing

Aansluitend volgde een debat. De opdracht:

De klas wordt in groepjes van drie verdeeld, die straks met elkaar debatteren. Elke groep moet zowel de stelling kunnen verdedigen als aanvallen. Het lot zal bepalen of je pro dan wel contra bent. Bereid je nu voor (max. 15 minuten).

- bepaal wie welke stelling krijgt.

- brainstorm over elke stelling. Je kunt dit samen doen of eerst individueel en dan samen.

De stellingen:

  1. doodrijders moeten zwaarder gestraft worden.

  2. om weekendongevallen te vermijden, moeten er strikte sluitingstijden zijn voor dancings e.d. en strengere alcoholcontroles.

  3. vtm is een minderwaardige tv-zender.

In een vroegere les hadden de leerlingen al een schema moeten maken van de argumenten, tegenargumenten en subargumenten in enkele teksten.

 

De leerlingen die niet debatteerden, evalueerden het gesprek. De opdracht:

 

Per groep moet iedereen één stelling beoordelen, zowel de deelnemers die pro als contra zijn. Verdeel dus de evaluatietaak binnen jouw groep.

  1. De inhoud

- wie komt het meest overtuigend over? Waarom?

- wie heeft de beste argumenten? Waarom?

- komen er redeneerfouten of manipulerende argumenten voor? Welke?

 
  1. De manier van praten

- wie praat het meest overtuigend?

- wie praat het vlotst?

- wie praat het beste Nederlands?

- wie houdt zich het best aan de regels van het debat?

 

  1. Wie is volgens jou de winnaar? Waarom?

 

  1. Wanneer iedereen gedebatteerd heeft: welke groep is de eindwinnaar? Waarom?

8

Aan dit thema kunnen nog heel wat andere activiteiten gekoppeld worden. Ik heb gekozen voor een opzoektaak op het internet in verband met het verkeersreglement en

 

271