Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Strategisch lees- en schrijfonderwijs in de basisschool (Steven De Laet & Michel Vanhee)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

1. Basisonderwijs

1

 • oog te hebben voor een gevarieerd aanbod. Kinderen lezen voornamelijk fictionele teksten. Toch is het belangrijk een ruim assortiment aan tekstsoorten en teksttypes aan te bieden. We denken hierbij aan reclameteksten, instructies, aankondigingen, informatiedragers zoals pictogrammen, tabellen en grafieken, etc.

 • in te zetten op leesplezier en beeldlezen. Boekenverliefdheid taant door een uitgebreid multimediaal aanbod (beleidsplan bibliotheek Essen 2008) Ook hier liggen kansen voor onderwijs, namelijk boekenverliefdheid bijbrengen en strategieën van lezen transfereren naar de eigentijdse beeldcultuur. Een uitdaging!

3.3 strategische aanpak lezen op leerlingenniveau:

Kinderen pakken teksten aan met een specifieke strategie voor, tijdens en na het lezen: Voor

 • leesdoel bepalen

 • tekst kiezen bij leesdoel

 • voorspellingen doen naar inhoud en tekstsoort

 • voorkennis activeren

 • vragen stellen

Tijdens

 • bewust controleren van het begrijpen

 • voorspellingen doen over wat volgt

 • beelden vormen bij de inhoud van de tekst

 • eigen ideeën over de tekst controleren en bijstellen

 • informatie afleiden uit tekst en illustraties

Na

 • de belangrijkste informatie samenvatten

 • relatie leggen tussen inhoud van de tekst en het leesdoel

 • een eigen mening geven over de tekst

 • reflecteren op het eigen leesgedrag

29