Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Ook anderstalige "Ouders in (inter)actie!" Een communicatieprobleem tussen de school en haar ouders (Heide De Niel & Lies Houben)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

9. Taalgericht vakonderwijs

zakelijk om zo goed mogelijk op de specifieke vragen van school en ouders te kunnen inspelen. De inhoud van de lessen is volledig afgestemd op het schoolleven van de school in kwestie. In de lessen krijgen de ouders activiteiten aangeboden die zich toespitsen op briefjes lezen, zich voorbereiden op een oudercontact, een rapport begrijpen, informatie begrijpen over de schoolreis, etc. Dergelijke NT2-modules, die in de scholen worden aangeboden, kennen meer succes dan het algemene, bestaande NT2- aanbod. Er is immers een betere transfer waardoor de ouders meer gemotiveerd zijn. Bovendien spelen de lessen rechtstreeks in op de behoefte om meer te begrijpen van alles wat met het kind en de school te maken heeft.

Naast deze specifieke inhoud die is afgestemd op de schoolcontext, voorziet het aanbod ‘Ouders in (inter)Actie’ ook projectwerk. Met projectwerk bedoelen we een activiteit die wordt aangestuurd vanuit de NT2-lessen, die binnen de NT2-lessen wordt voorbereid en nabesproken, maar die samen met andere Nederlandstalige ouders, schoolpersoneel, kinderen, partners uit de buurt uitgevoerd wordt. Een aantal voorbeelden van interessante taal(leer)rijke activiteiten zijn: de organisatie van een ontbijt op school, een kijkdag in de kleuterklas, een tentoonstelling over de school, een fotowedstrijd, etc. NT2-cursisten die aan een dergelijk project deelnemen, worden uitgedaagd om een grote hoeveelheid talige handelingen uit te voeren die relevant zijn voor het adequaat functioneren in talige schoolsituaties. Door het projectwerk komen de cursisten effectief in contact met directie, personeel en andere ouders en wordt de mogelijkheid gecreëerd om mensen (op een andere manier) te leren kennen.

Door het projectwerk verschilt het aanbod ‘Ouders in (inter)Actie’ van het reeds bestaande aanbod school en ouders. Het biedt een meerwaarde aan het bestaande aanbod:

  1. het bevordert de transfer van het geleerde naar het dagdagelijkse leven;

  2. via het projectwerk wordt zelfstandig leren bevorderd;

  3. projectwerk biedt ook kansen voor netwerking met moedertaalsprekers;

  4. projectwerk verbetert contacten tussen ouders en de school;

  5. projectwerk biedt mogelijkheden tot flexibiliteit en om om te gaan met heterogeniteit.

Het projectwerk vervangt de contacturen die afgestemd zijn op het schoolleven niet. Het opnemen van projectwerk binnen een gedeelte van het behoeftegerichte aanbod biedt wel een substantiële meerwaarde ten opzichte van de huidige inhouden van de NT2-modules voor ouders. De combinatie van contacturen en projectwerk brengt een heel nieuwe dynamiek op gang.

9

291