Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De kracht van emoties en attitudes bij meertalig opgroeiende kinderen (Hilde De Smedt)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

9. Taalgericht vakonderwijs

Ronde 2

Hilde De Smedt

Regionaal Integratiecentrum Foyer, Brussel Contact : hilde.desmedt@foyer.be

De kracht van emoties en attitudes bij meertalig opgroeiende kinderen

De Cel Onderwijs en Meertaligheid van het Regionaal Integratiecentrum Foyer is reeds vele jaren actief op het vlak van minderheidstalen en onderwijs. Wanneer je met dergelijke thematiek bezig bent, kom je al snel terecht in debatten en discussies over de zinvolheid en (on)mogelijkheid van meertalig opgroeien en ook onderzoeksresultaten drijven vaak – al dan niet schijnbaar – uit elkaar. Aan de basis van al deze gesprekken en onderzoeken ligt nochtans een gemeenschappelijke betrachting: we willen dat het ‘goed’ gaat met meertalige kinderen en dat ze hun toekomstplannen gaandeweg kunnen realiseren. Vanuit deze vaststelling leek het ons belangrijk eens van dichterbij te kijken naar de wijze waarop dit door kinderen wordt ervaren. In wat volgt geven we een aanzet om de aandacht voor de gevoelens en ideeën van kinderen met betrekking tot hun eigen meertaligheid en die van anderen onder de loep te nemen. We schetsen een theoretisch kader en linken dat aan eigen ervaringen en didactische materialen.

Rond de relatie taal en emotie worden heel wat vragen geformuleerd die dan vervolgens in meer of mindere mate het onderwerp van onderzoek worden:

 
  •  Hebben meertaligen verschillende emotionele reacties in verschillende talen?

  •  Beïnvloeden de emotionele banden de taalkeuzes?

  •  Hebben emoties een invloed op het taalleren?

  •  Etc.

 

In deze sessie concentreren we ons op deze laatste vraag en breiden we ze uit tot: Hebben emoties EN attitudes een invloed op taalleren?

 

Dit doen we omdat wetenschappelijk onderzoek naar taalemoties vaak via de analyse van attitudes verloopt.

 

Naast ‘emotie’ en ‘attitude’ nemen onderzoekers in veel gevallen nog een derde factor onder de loep, namelijk de factor ‘angst’. Deze is echter vooral bestudeerd bij het proces van vreemde talen leren. Hier gaan we niet direct op in omdat we focussen op de vroege meertalige taalontwikkeling.

9

293