Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het hoge woord moet eruit. Taalbeleid en taalpraktijken in het gelijkekansenonderwijs (Tineke Padmos)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 3

Tineke Padmos

Centrum voor Taal en Onderwijs/Steunpunt Gelijke Onderwijskansen, Leuven Contact: tineke.padmos@arts.kuleuven.be

Het hoge woord moet eruit. Taalbeleid en taalpraktijken in het gelijkekansenonderwijs

  1. Inleiding

‘Elke leerkracht is een taalleerkracht’ is één van de bekendste slogans van het Vlaamse onderwijsbeleid. Minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke, hamert in zijn nota ‘De lat hoog voor talen’ en in zijn toespraken voor het onderwijsveld voortdurend op de verantwoordelijkheid van alle leerkrachten om de taalvaardigheid van hun leerlingen te bevorderen. De minister kan wat dit betreft gelukkig op veel instemming rekenen bij de schoolteams van secundaire scholen met een grote populatie kansarme leerlingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Vlaamse Steunpunt Gelijke Onderwijskansen dit jaar uitvoerde in het technisch en beroepsonderwijs.

  1. Taalbeleid als speerpunt

Scholen met veel kansarme leerlingen krijgen in Vlaanderen sinds 2002 een aanzienlijke financiële ondersteuning om een gelijkekansenbeleid uit te bouwen. Deze scholen kozen massaal voor taalbeleid als één van de twee speerpunten van hun gelijkekansenbeleid. Het Steunpunt GOK sprak op zes van deze zogenaamde GOK-scholen met de directie, de GOK-coördinator, de taalcoördinator en een aantal leerkrachten over hun visie op taal en op goede taalpraktijken. Daarnaast werden een aantal lessen van de geïnterviewde leerkrachten geobserveerd. Het onderzoek naar het taalbeleid van deze scholen kadert binnen een bredere studie naar de implementatie van het gelijkekansenbeleid.

  1. De essentiële rol van taal

Dat taal een essentiële rol speelt in alle vakken in het onderwijs wordt door bijna alle geïnterviewde leerkrachten onderschreven, of dat nu gaat om de taal-, de vak- of de praktijkleerkracht. Het taalbeleid heeft er zeker voor gezorgd dat leerkrachten zich er sterk van bewust zijn geworden dat schooltaal een grote barrière kan zijn voor kansarme leerlingen. De vraag is natuurlijk in welke mate dit inzicht ook geleid heeft tot

296