Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Strategisch lees- en schrijfonderwijs in de basisschool (Steven De Laet & Michel Vanhee)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

4. Strategisch schrijfonderwijs 4.1 Een eigen onderzoek

Naar aanleiding van de reader bij de ‘OVSG-toets schrijven 2006’ hielden we een eigen onderzoek naar de praktijk van het schrijfonderwijs. Dit onderzoek bestond enerzijds uit een bevraging van leerkrachten naar hun eigen praktijk en anderzijds uit de analyse van een aantal toetsvragen uit de ‘OVSG -toets schrijven 2006’.

De basis van de bevraging werd gevormd door een aantal kenmerken van effectief schrijfonderwijs:

 • oriëntatie op het onderwerp waarover kinderen gaan schrijven;

 • communicatieve context van de schrijfopdracht;

 • instructie in schrijfaanpakken;

 • hulp bieden tijdens het schrijven;

 • herschrijven en verzorgen van teksten;

 • reflectie op schrijfproces en schrijfproduct;

 • interactief leren.

4.1.1 Bevraging van leerkrachten over aanpakgedrag schrijfonderwijs

We willen hier zeker benadrukken dat het onderzoek dat voorligt geen enkele wetenschappelijke pretentie heeft. Het lag enkel in onze bedoeling om zicht te krijgen op hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Uit de gemiddelde resultaten van ons onderzoek kunnen we toch wijzen op een aantal trends. Wat absoluut hoog scoort in onze enquête is:

 • ik geef uitleg bij de vragen van de leerlingen.

 • ik verken met de leerlingen het onderwerp van de schrijftaak.

 • ik geef een duidelijke schrijfopdracht.

 • ik geef individuele hulp gericht op hulpvragen van leerlingen.

 • ik probeer de actieve inbreng van de leerlingen te bevorderen.

Wat echter zelden voorkomt binnen ons schrijfonderwijs en dus laag scoort is:

 • ik geef uitleg hoe je doel- en publieksgericht kunt schrijven.

 • ik bespreek samen met de leerlingen voorbeeldteksten.

 • ik laat leerlingen teksten herschrijven.

 • ik bespreek met de leerlingen de functionaliteit en de publieksgerichtheid van de tekst.

30