Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Vmbo-leerlingen Zorg & Welzijn als auteurs van kinderboeken (Anne Toorenaar, Diana Poortvliet & Arjan Fokkens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Bergh, & M. Couzijn (Vol. Eds.). Studies in Writing, Volume 14, Effective learning and teaching of writing. Dordrecht: Kluwer Academic Press, p. 547-560.

Noten

1 Zie voor de lessenserie: http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine/ lesson_series.htm

Ronde 4

Anne Toorenaar, Diana Poortvliet & Arjan Fokkens Universiteit van Amsterdam

Contact: J.M.Toorenaar@uva.nl

Vmbo-leerlingen Zorg & Welzijn als auteurs van kinderboeken

1. De klas en school als leergemeenschap voor leerlingen en docenten

In het kader van het onderzoeksproject ‘De klas en school als leergemeenschap voor leerlingen en docenten’ hebben docenten Nederlands en docenten Zorg en Welzijn op de vmbo school ‘Thamen’ verschillende geïntegreerde lessenseries ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Dat gebeurde in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoeksproject duurde twee jaar. In het tweede jaar hebben we de lessenseries uit het eerste jaar herhaald, maar dan in aangepaste en verbeterde versies. De lessenseries zijn uitgevoerd door leerlingen uit de derde klas basis en kader.

Het overkoepelende doel van de geïntegreerde lessenseries was om bij te dragen aan de beroepsidentiteit en aan de communicatieve competenties van leerlingen. Daarnaast was ook het verhogen van de motivatie van de leerlingen een nadrukkelijk doel. Voor het ontwerpen van de lessenseries gingen we uit van vier algemene ontwerpprincipes die werden afgeleid uit de literatuur over het concept ‘de klas als leergemeenschap’:

  1. betekenisvol leren: leerlingen leren/participeren in authentieke communicatieve contexten die gerelateerd zijn aan maatschappelijke en (toekomstige) beroepspraktijken waarin nadrukkelijk aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling;

  2. reflectief leren: leerlingen reflecteren op wat en hoe zij leren;

  3. gedeeld leren: leerlingen werken samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken;

  4. leren voor leerlingen is gericht op wenbaar handelen: leerlingen passen het geleerde ook daadwerkelijk toe in verschillende vakken, binnen en buiten de school en/of in verschillende contexten.

320