Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Vmbo-leerlingen Zorg & Welzijn als auteurs van kinderboeken (Anne Toorenaar, Diana Poortvliet & Arjan Fokkens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

10. Taalvaardigheid

Het doel van de samenwerking tussen onderzoekers en docenten was om deze vier algemene ontwerpprincipes gaandeweg meer vmbo- en vakspecifiek in te vullen.

  1. De doe-ochtend op de Toermalijn

Voor één van de lessenseries hadden docenten Nederlands en docenten Zorg & Welzijn contact gezocht met de basisschool ‘Toermalijn’. Vmbo-leerlingen organiseerden een doe-ochtend voor groep 5 en 6. Groepjes leerlingen begeleidden een ochtend lang 5e- en 6e-groepers van de basisschool in verschillende activiteiten. Tijdens de drie weken die aan deze ochtend voorafgingen, bereidden de leerlingen deze activiteiten voor in de lessen Nederlands en Zorg & Welzijn. Eén van de activiteiten bestond uit het voorlezen van een zelf geschreven en geïllustreerd verhaal. Tijdens de lessen Nederlands schreven en illustreerden leerlingen hun eigen voorleesboek. Per groepje van drie of vier leerlingen, waren zij verantwoordelijk voor één van de verhalen in het voorleesboek.

  1. Wat hebben we geleerd?

Uiteindelijk is de doe-ochtend in een cyclus van twee jaar uitgevoerd op de ‘Toermalijn’. Na het eerste jaar hebben we de gehele lessenserie aangepast en verbeterd. Dat hebben we gedaan op basis van observaties in de klas (‘time-on-task’ gedrag van leerlingen en videobeelden), ervaringen van docenten en leerlingen en de eindproducten (geschreven en geïllustreerde voorleesboeken) van leerlingen.

In onze presentatie willen we laten zien in welke opzichten het eerste en tweede ontwerp van de doe-ochtend verschillen en welke didactische ingrepen door de docenten Nederlands in het tweede ontwerp zijn gedaan. Daarnaast staan we stil bij hoe deze didactische veranderingen het leergedrag en de actieve participatie van leerlingen in de lessen Nederlands beïnvloed hebben en gaan we na of het herontwerp uit het tweede jaar ook daadwerkelijk betere voorleesboeken heeft opgeleverd.

10

321