Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Natuurlijk Schrijven. Onverschillige leerlingen worden bevlogen schrijvers (Marleen Claessens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

10. Taalvaardigheid

 1. Lijstje: studenten krijgen tijd om wat ervaringen te bedenken; ze schrijven ze in steekwoorden onder elkaar.

Voorbeeld: “Lakse studiegenoot”/ “late levering bestelling”.

 1. Schrijfronde: studenten kiezen één ervaring uit het lijstje en beschrijven die volgens de opdracht van de docent.

Voorbeeld: ze schrijven een mail aan de persoon aan wie ze zich ergeren, in drie varianten:

 • heel brutaal (“Hé, lamzak!”)

 • overdreven beleefd (“Zeer geachte heer Kordaan”)

 • precies goed (“Dag Hans”)

 1. Voorleesronde: we lezen de verhalen voor, waarbij ik zorg dat niet alleen de brutale studenten aan bod komen. Nu krijgen de teksten pas echt een communicatieve functie. Studenten horen hoe hun teksten overkomen en wat en hoe anderen geschreven hebben. Ze ontwikkelen dus zowel een schrijvers- als een lezers‘oor’.

 2. Nabespreking: tijd om het ‘schrijfbewustzijn’ te activeren. Ik geef het goede voorbeeld door vragen te stellen en heel precies te expliciteren wat ik zelf dacht bij het horen van de teksten. Ik geef onbevangen commentaar als gewone lezer maar formuleer eveneens mijn reactie als docent, die bepaald wordt door mijn kennis van teksten. Voorbeeld van lezerscommentaar: Toen je voorlas, dacht ik: “Ja, dáág! Je levert flut-werk. Van die toon zou ik als lezer gaan steigeren”.

Voorbeeld van docentencommentaar: “Welke regel wordt hier geschonden?” Studenten vinden dit in eerste instantie een moeilijke ronde, omdat ze niet gewend zijn om te expliciteren wat ze van teksten vinden. Maar ze ontdekken dat schrijven niet zozeer moeilijk is, als wel gebonden aan conventies. Dat geeft hen minder ontzag voor taal en meer moed om te experimenteren.

5. De winst

 1. Omdat eigen ervaringen de aanleiding zijn om zakelijke teksten te oefenen, ontdekken de studenten dat schrijven niet alleen nuttig is voor later maar ook in het nu. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun teksten en willen weten hoe fouten en onregelmatigheden overkomen en verbeterd kunnen worden. “Kunnen we mijn sollicitatiebrief eens samen doornemen?”

 2.  
 3. Studenten leren niet om teksten volgens voorschrift te schrijven, maar ontwikkelen een strategisch, communicatief vermogen: “Wat kan ik in deze situatie het beste doen?”

 4. 10

  327