Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Schrijf voor de lezer. Over de effecten van lezersgericht (her)schrijven op tekstkwaliteit (Jacqueline Evers-Vermeul)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

10. Taalvaardigheid

hun tekst, maar “omdat het moet” (vgl. Schuurs 1990). Doelgroepgericht schrijven is hierdoor lastig.

2. ze geven leerlingen een dubbele taak: leerlingen moeten ‘schrijven’ en tegelijkertijd meteen ook ‘leren schrijven’ (Braaksma 2002). Omdat leerlingen zich vooral concentreren op de schrijftaak, komt de leertaak in het gedrang.

De uitdaging voor het schrijfonderwijs is om de communicatie tussen schrijver en lezer op gang te brengen in schrijftaken die toch behapbaar zijn, voor zowel docenten als voor leerlingen.

3. Methode

In een serie experimenten zijn de effecten van verschillende feedbackmethoden op de kwaliteit van de geschreven teksten getest. Aan deze experimenten deden leerlingen uit groep 7, 8, vwo 1 en vwo3 mee. Hun opdracht was om voor leeftijdsgenoten een handleiding voor een natuurkundeproefje te schrijven en te reviseren. Het proefje betrof bijvoorbeeld het maken van een lavalamp of het aantonen dat lucht ruimte inneemt. Herschrijven vond plaats op basis van verschillende soorten feedback: twee traditionele vormen en twee nieuwe feedbackmethoden. De vier feedbacksoorten waren:

  1. schriftelijk commentaar van medeleerlingen (peer-review);

  2. schriftelijk commentaar van de docent;

  3. mondeling commentaar via een filmpje waarin een leeftijdsgenoot het proefje uitvoert met de handleiding van de leerling zelf (eigen film);

  4. mondeling commentaar via een filmpje waarin een leeftijdsgenoot het proefje uitvoert met de handleiding van een andere leerling (andermans film).

Bij de feedback via filmpjes (methode 3 en 4) is er communicatie tussen lezer en schrijver; deze is er niet in de traditionele methoden (methode 1 en 2).

4. Resultaten

In alle experimenten werd een gunstig effect van herschrijven op basis van feedback geconstateerd: de herschreven handleidingen hadden bij alle soorten feedback een hogere tekstkwaliteit dan de oorspronkelijke versies. Hierbij had de feedback geen invloed op de spelling, maar wel op de globale kwaliteit van het schrijfproduct.

 

Bij de revisie werd het beste resultaat bereikt door een ‘eigen’ filmpje te bekijken. Andermans film bekijken gaf betere resultaten dan schriftelijk commentaar van medeleerlingen. Herschrijven op basis van schriftelijk docentcommentaar werkte ongeveer even goed als het kijken naar ‘eigen’ filmpjes, mits de docent gedetailleerd commentaar gaf.

10

335