Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een competentieprofiel van de educatief auteur (Tom van der Geugten)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

tentieprofiel ontwikkeld om een beeld te geven van wat een educatief auteur in huis zou moeten hebben. Het profiel is in de eerste plaats bedoeld voor scholing. Het is geen alomvattende beschrijving, maar een handzaam instrument waarmee een beginnende of meer ervaren educatief auteur zijn beroepscompetenties kan vaststellen en verder ontwikkelen. Het profiel is bruikbaar om inzicht te krijgen in een bepaald takenpakket in diverse praktijksituaties. Het profiel biedt educatieve auteurs ook de mogelijkheid om zich ‘op de markt te zetten’.

Om de totale omvang van het profiel beperkt te houden, is gekozen voor een eerder algemene omschrijving van de benodigde competenties. En wanneer het om niveauverschillen gaat, wordt gebruik gemaakt van subjectieve begrippen zoals ‘goed’ en ‘uitstekend’. Door het feit dat de profielen op die manier beschreven worden, is het mogelijk om er in de praktijk flexibel mee om te gaan.

2. Drie niveaus, vier werkterreinen en vier competentieaspecten

Om de diverse rollen in een schrijversteam te kunnen benoemen, onderscheidt het profiel drie niveaus van educatief schrijven: ‘uitvoerend auteur’, ‘proces- en eindredacteur’ en ‘conceptauteur’. In wat volgt, wordt het niveau van ‘uitvoerend auteur’ uitgewerkt.

De competenties in het profiel zijn verdeeld over de volgende vier werkterreinen:

  1. media. Hierbij gaat het om het produceren en hanteren van middelen waarmee informatie wordt overgedragen, zoals drukwerk, film en vormen van ICT.

  2. didactiek. Hierbij gaat het om manieren waarop mensen leren met behulp van educatief materiaal.

  3. teamwerk. Hierbij gaat het om communicatie tussen en samenwerking van diverse auteurs en uitgevers.

  4. ondernemen. Hierbij gaat het om het regelen van interne en externe zaken en het presenteren van producten.

Elke competentie binnen het profiel is opgebouwd aan de hand van vier aspecten: ‘kennis’, ‘inzicht’, ‘vaardigheden’ en ‘houding’. Elk van deze aspecten wordt afzonderlijk geëxpliciteerd. Dat biedt de mogelijkheid om bij de ontwikkeling van de competenties aparte aandacht te besteden aan die afzonderlijke aspecten.

Het volledige competentieprofiel vindt u op www.educatieveauteurs.nl.

348