Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een competentieprofiel van de educatief auteur (Tom van der Geugten)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

11. Varia

3. Competentieprofiel van de uitvoerend auteur 3.1 Werkveld 1: Media

Educatief materiaal produceren

 • kennis: heeft goede kennis van actuele kwaliteitskenmerken van leermiddelen, zoals educatief tekst-, opdracht-, beeld- en geluidsmateriaal;

 • inzicht: begrijpt het belang van afstemming van diverse soorten leermiddelen op bepaalde doelgroepen;

 • vaardigheden: is goed in staat om diverse soorten, doelgroepspecifieke leermiddelen te selecteren, te schrijven of op andere wijze te produceren en om kritisch te reflecteren op het proces en het product;

 • houding: is bereid om zijn kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diverse soorten leermiddelen adequaat en op eigen initiatief te ontwikkelen.

ICT hanteren

 • kennis: is goed op de hoogte van actuele vormen van informatie- en communicatietechnologie, die relevant zijn voor het betreffende vakgebied en voor de productie en de toepassing van leermiddelen;

 • inzicht: begrijpt het belang van afstemming van ICT-vormen op doelgroepen;

 • vaardigheden: beschikt over relevante ict-vaardigheden en kan hier kritisch mee omgaan;

 • houding: is bereid om zijn kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot ICT adequaat en op eigen initiatief te ontwikkelen.

3.2 Werkveld 2: Didactiek Doelstellingen hanteren

 • kennis: heeft op alle relevante niveaus een goede kennis van de voor zijn vakgebied geldende doelstellingen en leerlijnen en weet hoe deze in educatief materiaal geoperationaliseerd kunnen worden;

 • inzicht: begrijpt het belang van doelgericht geproduceerde leermiddelen;

 • vaardigheden: kan op een systematische en creatieve manier leermiddelen van goede kwaliteit produceren, die gericht zijn op relevante doelstellingen en leerlijnen;

 • houding: is bereid om zijn kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot rele-
  vante doelstellingen en leerlijnen adequaat en op eigen initiatief te ontwikkelen.

349

11