Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Verteltas voor Kleuters. Taalontwikkeling tussen school en thuis (Lut Schaeken)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

1. Basisonderwijs

1

Verteltassen

Een Verteltas is een kleurrijke stoffen tas met daarin een mooi prentenboek.

Een thema uit het boek is uitgewerkt met behulp van een informatief boek, een cd, attributen, handpoppen, spelletje, informatiebladen, een leeswijzer en een feedback-schriftje. Ouders en leerkrachten bedenken samen de thema’s en maken de inhoud van een Verteltas.

Doelstelling van de Verteltas

- Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Het belangrijkste doel van de Verteltasmethode is het betrekken van ouders bij het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders zijn betrokken op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bij alle aspecten van de Verteltasmethode. Ze bedenken, maken en gebruiken de tassen. De Verteltas biedt ouders bovendien veel mogelijkheden meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast dragen de Verteltassen bij aan integratie en matschappelijke participatie.

- Taalontwikkeling van ouder en kind

De Verteltassen bieden veel materialen aan om op een speelse wijze de woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik taal van kind en ouder bevorderen.

- Lees- en voorleesplezier vergroten

Door de Verteltassen wordt de leesbeleving van kind en ouder gestimuleerd en geprikkeld. Kinderen ervaren boeken op een plezierige, spannende manier. Dat stimuleert kinderen om meer te lezen en ouders meer voor te lezen.

(Bron: www.verteltassen.be)

35