Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een competentieprofiel van de educatief auteur (Tom van der Geugten)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Actuele ontwikkelingen volgen

 • kennis: is goed op de hoogte van actuele didactische ontwikkelingen met betrekking tot zijn vakgebied;

 • inzicht: heeft een goed inzicht in de relevantie van actuele didactische ontwikkelingen voor diverse soorten leermiddelen in zijn vakgebied;

 • vaardigheden: kan kritisch reflecteren op actuele didactische ontwikkelingen en kan op basis van voorbeelden didactisch actuele leermiddelen samenstellen;

 • houding: is bereid om zijn kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot rele-
  vante didactische ontwikkelingen adequaat en op eigen initiatief te ontwikkelen.

3.3 Werkveld 3 :Teamwerk Communiceren

 • kennis: is goed op de hoogte van diverse manieren om in het kader van een auteursproject met diverse betrokkenen te communiceren;

 • inzicht: heeft een goed inzicht in het belang van een zorgvuldige communicatie in het kader van een auteursproject;

 • vaardigheden: beschikt over adequate communicatie- en transportmiddelen en is in
  staat om hiermee in het kader van een auteursproject zorgvuldig om te gaan;

 • houding: is bereid om in het kader van een auteursproject regelmatig en intensief met de betrokkenen te communiceren, zowel op afstand als door middel van bijeenkomsten.

Samenwerken

 • kennis: is in het kader van een auteursproject goed op de hoogte van de gemaakte afspraken en van de taken, verantwoordelijkheden en belangen van de diverse betrokkenen;

 • inzicht: heeft een goed inzicht in het belang van afspraken, gedeelde taken en verantwoordelijkheden;

 • vaardigheden: kan in een planmatig verlopend schrijfproces onder begeleiding van de proces- en eindredacteur:

 1. goed omgaan met afspraken en met gedeelde taken en verantwoordelijkheden;

 2. goed kritiek aanvaarden en verwerken tot verbeteringen van eigen werk en dat van anderen;

 • houding: is bereid om de consequenties van gemaakte afspraken, gedeelde taken, verantwoordelijkheden en diversiteit van belangen te aanvaarden.

350