Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een denk- en werkkader voor taalbeleid (Tanja Stas & Werner Schrauwen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

impuls en kan weerstanden wegnemen. Zo worden het belang van het verbreden van het beleid en de noodzaak van een samenhangend plan evident.

7. Tot slot

Uit het bovenstaande mag blijken dat er niet één taalbeleidsleutel is die op alle schoolpoorten past. We hebben een hele sleutelbos nodig die we op maat van de school moeten samenstellen. Een werk voor heel het team dat moet beseffen dat de sleutels voortdurend moeten worden bijgevijld. Taalbeleid is nooit helemaal af. Het vraagt voortdurend aandacht en dat maakt het boeiend en houdt de dynamiek in het team.

Referenties

De Smedt, H., H. Leon & W. Schrauwen (2007). “Kan ‘Meer dan één taalbeschouwing’ de wereld redden? Van regionaal taalbeleid naar taalbeleid in de klas”. In: Vonk, jg. 37, nr. 5, p. 1-22.

Litjens, P. (1993). Het Meta-instrument: instrument om een taalbeleid op een school te
evalueren en te ontwikkelen. Enschede: SLO. Instituut voor leerplanontwikkeling.

Ponjaert-Kristoffersen, I., J. Van Braak & P. Lambrecht (1998a). ‘Naar de ontwikkeling van een lokaal schooltaalbeleid in het Brussels Basisonderwijs’. Onderzoeksrapport in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Prins, P. & P. Korst (1999). Haags Instrument Taalbeleid. Den Haag: Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.

Schrauwen, W. & J. van Braak (2000). “Het opzetten van plannen voor taalbeleid in Brusselse scholen en elders”. In: A. Mottart (red.). Retoriek en praktijk van het Schoolvak Nederlands 2000. Gent: Academia Press, p. 283-288.

Schrauwen, W. & J. van Braak (2001). “Werken aan taalbeleidsplannen voor taal op school: een terreinverkenning”. In: IVO, jg. 22, nr. 84, p.5-13.

Van Braak, J. & W. Schrauwen (2001). “Stappen op weg naar een taalbeleid op school”. In: Vonk, jg. 31, nr. 2, p. 19-32.

Van Braak, J., I. Ponjaert-Kristoffersen & P. Lambrecht (1998b). ‘Mogelijkheden om een taalbeleid te ontwikkelen binnen het Brussels Nederlandstalig onderwijs’. In: E. Witte & A. Mares (red.). Brusselse Thema’s 6. Twintig jaar onderzoek over Brussel. Brussel: VUB Press, p. 169-193.

Vandenbroucke, F. (2006). ‘De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken’ (http://www.ond.vlaanderen.be/talenbeleid).

44