Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De verteltas (Geertruide Devill)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

2. ‘Brussel’

2

Van den Hauwe, J., M. Stevens & W. Schrauwen (1999). “Taalbeleid op de lagere school: een brede aanpak”. In: Vonk, jg. 29, nr. 5, p. 3-19.

Wyns, L. (2005). “De Babylonische spraakverwarring voorbij: een visie op een integraal (taal)beleid”. In: Vonk, jg. 35, nr. 1, p. 3-16.

Noten

1 Deze tekst is een beknopte versie van een bijdrage die verscheen in: De Hert, W. (red.) (2008). Taalbeleid in de praktijk. Een uitdaging voor elke secundaire school. Antwerpen: Plantyn.

2 Zie de bijdrage van Geertruide Devillé, HSN 2008.

Ronde 2

Geertruide Devillé Nascholing Brussel

Contact: Nabru.gd@skynet.be

De verteltas

1. Een korte geschiedenis

Neil Griffiths is een ervaren verteller. Hij introduceerde de ‘story sack’ voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk. De ‘Story Sack’ ontstond vanuit een behoefte om (voor)leesactiviteiten te stimuleren en het (voor)lezen te koppelen aan een leuke ervaring vol fijne herinneringen. Het hoofddoel was plezier te beleven aan boeken en aan het (voor)lezen ervan. Intussen worden de ‘story sacks’ – ook in het Verenigd Koninkrijk – op allerlei manieren aangewend, onder andere als project om ouders en verzorgers te helpen in het ontwikkelen van basisvaardigheden in de beleving rondom boeken. Een ‘betrokken’ beleving vol ‘welbevinden’ is een basisvoorwaarde om van het kind een lezer te maken. Aan die basisvoorwaarde moet worden voldaan voor we een antwoord kunnen geven op de vraag ‘hoe leer ik een kind (technisch) lezen?’

De idee van de verteltas is vanuit het Verenigd Koninkrijk via Nederland stilaan doorgestroomd naar Brussel en Vlaanderen. De oorspronkelijke ‘story sack’ kreeg in Nederland een nieuw elan van de Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen1 door de toevoeging van het aspect ouderparticipatie. In Brussel breiden we het gegeven nog iets uit door de verteltasmethodiek in het bredere kader van taalbeleid te plaatsen.

45