Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De verteltas (Geertruide Devill)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

  1. De verteltas / algemeen

Een verteltas is een mooie, opvallende stoffen tas met daarin als belangrijkste item een prentenboek. Het thema van het prentenboek wordt verder ‘uitgewerkt’. Dat gebeurt door de tas verder aan te vullen met een informatief boek, (eventueel) een audio- of videocassette, een cd of dvd, een spelletje en allerlei voorwerpen die aansluiten bij het prentenboek en bij het thema horen. Deze tas gaat met de kinderen en hun ouders mee naar huis. Het is de bedoeling dat deze materialen interactie tussen kinderen en ouders uitlokken. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen, stoppen we ook een suggestiekaart met tips voor de ouders in de tas. Afhankelijk van de omstandigheden wordt naast een Nederlandstalige kaart ook een fiche in een andere taal (Turks, Spaans, etc.) en/of met pictogrammen meegeven.

Uit de bovenstaande beknopte beschrijving blijkt duidelijk dat de verteltas een middel is en geen doel op zich. De verteltas heeft als hoofddoel het (voor)lezen thuis te stimuleren, waardoor de taalontwikkeling in de eigen taal en het Nederlands bevorderd wordt. Daarnaast is het een aantrekkelijk instrument om ouders te betrekken bij het klas- en schoolgebeuren en hen te ondersteunen bij het opvoedingsproces en de algemene ontwikkeling van hun kind. Dit gebeurt door twee bewegingen op gang te brengen. Enerzijds wordt de verteltas gemaakt mét de ouders (ouderparticipatie op school) en anderzijds worden materialen die kunnen helpen in de ontwikkeling van kinderen in de thuissituatie binnengebracht.

  1. De verteltasmethodiek

Het is uitgesloten dat ‘verteltassen’ als product gecommercialiseerd worden. Het is eerder een concept dat via een proces leidt tot een product. Op zich is het product (de tas zelf) weer een middel om een proces op gang te brengen. De invulling van een verteltas is heel afhankelijk van specifieke kenmerken die eigen zijn aan de school en de buurt waarin de school zich bevindt. Ze is ook afhankelijk van de doelen die je als school prioritair wil nastreven. Voor en met welke leerlingen wil je werken? Wat is hun ontwikkelings- en taalniveau? Welke ouder-doelgroep wil je bereiken: een specifieke deelgroep of alle ouders? Wat kan en mag je van (anderstalige) ouders verwachten? Welke (interculturele) thema’s wil je aansnijden? Welke ‘boodschap’ wil je brengen? Hoe ga je om met de heterogeniteit in de oudergroep? Wie bepaalt de keuze (kwaliteitsnormen) van de prentenboeken en de materialen? Zoek je bewust naar een evenwicht tussen opvoeding en ontspanning? Hoe ‘meertalig’ maak je een tas? Past een en ander in het gevoerde taalbeleid van de overheid, de school?

46