Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De verteltas (Geertruide Devill)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

  1. De buurt- en schoolkenmerken zullen bepalend zijn voor de keuze van de boeken, het uitwerken van de verteltasmethodiek en de graad van ouderparticipatie bij het aanmaken van de tassen, etc.

  2. De onderwijsvisie, de opdracht en de eigenheid van de school kunnen keuzes bepalen: de keuze van de thema’s en de boeken, het materiaal dat in de verteltas wordt gestopt, etc.

  3. De verteltasmethodiek kan deel uitmaken van een onthaalbeleid (bv. kinderen die later instromen, langer afwezig zijn, anderstalige nieuwkomers).

  4. De verteltas is inhoudelijk afgesteld op het uitlokken en ontwikkelen van taal (Nederlands in de klas en/of een andere taal thuis). De verteltas sluit, wat betreft thema’s, werkwijzen en activiteiten, aan bij wat in de klas gebeurt. Werkvormen die in de klas worden ingezet, worden via de materialen en de spelletjes ook thuis gebruikt. Het is tevens een middel om op verschillende vlakken met diversiteit om te gaan: een verteltas kan ‘kind-gebonden’ zijn en hoeft niet bepaald te worden door het gemiddelde groepsniveau.

  5. Taal en communicatie buiten de klas: de verteltasmethodiek spoort de ouders ertoe aan (school)drempels te overbruggen. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden onder andere over de taal die met de ouders wordt gesproken binnen de school – zeker in het bijzijn van de kinderen – en tijdens de ouderbijeenkomsten voor het maken van de verteltassen.

  6. De verteltasmethodiek is een uitgelezen initiatief, een extra middel dat de (Nederlandse) taalverwerving (van zowel de kinderen als van de ouders) ten goede komt.

  7. Het verteltasproject zorgt op een concrete en interactieve manier voor het verhogen van de deskundigheid van het team. Het geeft de school een aparte uitstraling die de school aantrekkelijk maakt, zowel voor ouders als voor nieuwe leerkrachten.

In scholen waar al een taalbeleidsplan ontwikkeld en geïmplementeerd werd, wordt de verteltas vaak gebruikt om bepaalde taalbeleidsdoelen binnen de hierboven aangegeven werkterreinen te verwezenlijken. Waar nog geen coherent taalbeleid werd ontwikkeld, kan de verteltas als speerpuntactie worden ingezet om ‘al doende’ tot een breder taalbeleid te komen. Nadenken over wat voor soort prentenboeken je in de tassen wil stoppen, brengt je naadloos bij discussies over waarden en normen, doet je nadenken over hoe je het best omgaat met de schoolspecifieke diversiteit en taalheterogeniteit, brengt buurt en school dichter bij elkaar, etc. Een concrete succeservaring werkt vaak meer motiverend dan weer een vergadering over de ‘problemen’. Het leidt ook vaak tot

48