Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een krachtige leesomgeving via "Veilig Thuis": een dubbel spoor (Evelien Gheeraert & Lut Bylois)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

2. ‘Brussel’

 

3. Doelen en werkwijzen van “Veilig Thuis”

 

“Veilig Thuis” sluit inhoudelijk aan bij het leren lezen op school en besteedt aandacht aan (samen) lezen en praten in het gezin. Daarbij staan volgende doelen voorop:

 

  • het leesproces dat op school wordt ingezet en begeleid, op een speelse en gevarieerde wijze versterken door activiteiten thuis (kinderen ervaren op die manier dat lezen ook leuk kan zijn buiten de school);

  • de mondelinge vaardigheden (luisteren en spreken) bij jonge lezertjes stimuleren;

  • de woordenschat (begrippenarsenaal) – een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle schoolontwikkeling – uitbreiden;

  • integratie van lezen, boeken en verhalen in het dagelijkse leven van kinderen en ouders;

  • contacten en de communicatie tussen ouders en school versterken.

 

Om deze doelen te bereiken, worden binnen het “Veilig Thuis”-project vier speelleespakketten aangeboden: een startpakket en drie “Veilig Thuis”-pakketten. Elk pakket bevat lees- en spelmateriaal voor thuis. De activiteiten sluiten aan bij de leerstof van “Veilig Leren Lezen” die in de voorafgaande periode op school aan bod kwam. Kinderen worden thuis dus niet met nieuwe leerstof geconfronteerd maar ‘oefenen’ enkel met wat op school al werd aangeboden.

De samenstelling van elk pakket en de gebruikswijze worden toegelicht in een uitgebreide leidraad voor de leerkracht en in een overzichtelijke gebruikswijzer voor ouders.

2

4. De materialen bij “Veilig Thuis”

Centraal in het “Veilig Thuis”-project staan leesactiviteiten, gevolgd door activiteiten met een functioneel en speels karakter die kinderen in de thuissituatie samen met de ouders kunnen uitvoeren (fig.1).

Ouders en kinderen houden het materiaal netjes samen in een heen-en-weertas.

 
 

fig. 1

51