Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een krachtige leesomgeving via "Veilig Thuis": een dubbel spoor (Evelien Gheeraert & Lut Bylois)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

2. ‘Brussel’

2

5. De ouderbijeenkomsten

Om ouders wegwijs te maken in het speelleesmateriaal organiseert de school jaarlijks vijf ouderbijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt informatie gegeven over het startpakket. De volgende drie ouderbijeenkomsten staan in het teken van werken met de drie uitgebreide “Veilig Thuis”-pakketten. Aan het einde van het schooljaar wordt het geheel afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking.

Het verloop van elke ouderbijeenkomst wordt per pakket uitvoerig beschreven in de leidraad voor de leerkracht. Daarin wordt per oudermoment onder meer aandacht besteed aan:

 • het soort activiteiten in de klas en de betrokkenheid van de kinderen;

 • het belang en de wijze van sensibiliseren van ouders tot deelname;

 • het uitnodigende klimaat voor ouders;

 • praktische en organisatorische tips voor het oudermoment zelf;

 • suggesties voor werkvormen waarmee de materialen worden toegelicht;

 • tips voor het terugkoppelen van ervaringen naar de klas.

6. “Veilig thuis” kan maar slagen als...

 • er een open houding t.a.v. ouders bestaat en ouders zich welkom weten – kortom: als er een uitnodigend en veilig klimaat heerst in de school;

 • de leerkracht de spilfiguur blijft in de aanpak en ouders en leerlingen weet te enthousiasmeren;

 • de leerkracht kan rekenen op ondersteuning van anderen in het schoolteam (directie, een zorgleerkracht, etc.);

 • ouders een vertrouwensband kunnen ontwikkelen met de leerkracht;

 • er voldoende rekening wordt gehouden met de verschillende beginsituaties van ouders;

 • ouders de kans krijgen om kinderen ook in de klas aan het werk te zien;

 • er voldoende aandacht wordt geschonken aan de voorbereiding en de evaluatie;

 • ouders betrokken partij zijn in deze evaluatie;

 • er gestreefd wordt naar continuïteit en opbouw vanuit de kleuterschool.

53