Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands als brug voor multiculturele dialoog! (Martine de Clercq)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Vlaanderen vinden leraren ‘teksten lezen’ en ‘mondeling uitdrukken’ belangrijke doelen van het onderwijs Nederlands (in Nederland staan ze respectievelijk op de eerste en de tweede plaats; in Vlaanderen is het net omgekeerd). Opvallend is echter dat men in Nederland ‘kennismaken met literatuur’ als het derde meest belangrijke doel van het onderwijs Nederlands beschouwt. In Vlaanderen wordt ‘maatschappelijke basis’ op de derde plaats geplaatst.

Bij de rubriek ‘Het vak Nederlands ontleed’, plaatsen leerlingen in Nederland ‘verhalen schrijven’ en ‘literatuur lezen’ respectievelijk op de tweede en derde plaats, na ‘discussie voeren’. In Vlaanderen ontbreekt literatuur. Op de derde plaats staat ‘spreekbeurten houden’. Op de vraag ‘welke onderdelen van het vak Nederlands volgens de leraren nu meer aandacht zouden moeten krijgen’ staat in Nederland ‘literatuur lezen’ weer op de tweede plaats, terwijl het in Vlaanderen opnieuw volkomen ontbreekt. Margot de Wit, de voorzitter van de Vereniging van docenten Nederlands in Nederland, meldt dat ‘verhalen schrijven’ hoog scoort bij de ondervraagden en vermeldt het goede nieuws dat scholen in het nieuwe programma de vrijheid hebben om creatief schrijven weer op te nemen in hun examenprogramma (Nederlandse Taalunie 2007: 7).

Deze analyse brengt ons er toe om een lans te breken om meer aandacht te schenken aan literatuur vanaf het kleuteronderwijs, via de basisopleiding naar het secundair. Zeker ook in het meertalig onderwijs. We hebben jarenlang kunnen getuigen hoe kinderen van andere origine via de Boekenbende, via prentboeken en tweetalige edities zelf verhalen wilden vertellen. Deze nauwe band tussen school, bibliotheek en ouders zou niet enkel beperkt moeten blijven tot de laatstejaars kleuters of de eerstejaars van de basisschool, maar zou moeten doorlopen, via verschillende niveaus opgetrokken worden en als een rode draad doorheen het hele curriculum lopen. We verwijzen hier naar het bibliotheekproject in Toronto en het meertalenproject in Utrecht (cf. Dag van het literatuuronderwijs op 7 november 2008 in Rotterdam).

Toegespitst op de Brusselse situatie zouden leerlingen van het secundair best betrokken kunnen worden bij de programma’s van het internationale literatuurhuis ‘Passa Porta’. In 2009 draait het festival rond het ‘motief van de werf, le chantier’. In deze context verwijzen we ook graag naar het educatieve project van ‘Lettres et cultures d’Europe’, waarbij leerlingen van het ‘Lycée des Flandres’ en het ‘College in Steenvoorde’ op 8 december zullen ingeleid worden in ‘verhalen over de ruimte’ die zullen uitgegeven worden bij de Editions du C.N.E.S. Aan de deelnemende landen werd gevraagd om een kortverhaal te laten schrijven door auteurs van verschillende leeftijden. Voor Vlaanderen schreef Frank Adam de novelle De ruimte, het Zijn en de Liefde/ L’Espace, l’Etre et L’Amour. Alle kortverhalen werden naar het Frans vertaald en vanuit het Frans naar het Engels. De hele dag wordt aan verschillende vertegenwoordigers van onder meer Polen en Letland gevraagd om de kortverhalen te kaderen in een culturele, sociale, politieke en economische context. Niet toevallig wordt dit ini-

60