Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Nederlands als brug voor multiculturele dialoog! (Martine de Clercq)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

2. ‘Brussel’

2

tiatief gesteund door ‘L’Association des Lettres Européennes’, waarvan de voorzitster, collega Maryla Laurent, een fervente vooorstander is om le ‘manuel universitaire Lettres européennes’ ingang te doen vinden in het laatste jaar van het secundair onderwijs en in het eerste jaar van het hoger onderwijs. Zoals we weten heeft de ‘communauté urbaine’ van Rijsel in het kader van ‘de Euroregio’s’ nauwe banden met Kortrijk en Doornik. Kan Brussel misschien niet als een Euroregio beschouwd worden, waarbij de taalgrenzen kunnen overschreden worden?

Waarom heeft de opleiding Taal- en Letterkunde van de H.U.Brussel nog geen Frans mogen organiseren in samenwerking met haar Brusselse partner, Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL)? Overal wordt er naar gestreefd om ‘native speakers’ zoveel mogelijk in het curriculum te betrekken. De FUSL doet wel een beroep op het curriculum Nederlands en Engels aan de H.U.Brussel. Omgekeerd blijkt het niet te kunnen. Nochtans zijn er zoveel mogelijkheden die nu onbenut blijven. Door de combinatie met Frans, zouden we nog meer studenten van andere origines kunnen aantrekken en zouden we door respect op te brengen voor hun eigen literatuur, de onze kunnen aanprijzen en van de zo geprezen culturele dialoog een (h)echte realiteit maken.

Referenties

Bailly, O., M. Guyot, A. Mihaly & A. Ouamara (2008). “Avec les jeunes de Bruxelles enfermés dans leurs quartiers”. In : Le Monde diplomatique, p. 4-5.

De Morgen (17 juni 2008). “Meer dan helft leerkrachten is Brussel snel beu”.

De Morgen (18 juni 2008). “De zin en soms ook de onzin van lesgeven in Brussel”. De Standaard (17 juni 2008). “Lesgeven in Brussel is meer dan taal”.

De Standaard (25 augustus 2008). “Anderlechtse school bloeit ondanks rellen”.

De Standaard (8 september 2008). “Nederlandstalig schooltje als teken van hoop in Kuregem”.

Nederlandse Taalunie (2007). Taalpeil 2007. (http://taalunieversum.org/taalpeil/2007/download/taalpeil_2007.pdf) .

Studer, T. (2008). “Zum Förderpotential von Sprachenportfolios für Jugendliche mit Migrationsgeschichte”. (http://www.aila2008.org/public/pdf-dokumente-aila/ mercator.pdf).

61