Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Academisch Nederlands (als tweede taal?) (Jona Hebbrecht, Nathalie Depoorter & Hadewych Delbaere)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

2. ‘Brussel’

2

  1. Onderzoek

Om na te gaan welke studenten in aanmerking komen voor taalondersteuning, wordt bij het begin van elk academiejaar voor instromende studenten een screening georganiseerd. In het kader van deze screening wordt de studenten gevraagd een tekst te schrijven, waarin ze hun studiekeuze motiveren. De studenten krijgen nadien individueel feedback op spelling, grammatica, tekst-, zin- en woordniveau.

De correctiegegevens van de motivatieteksten worden nauwkeurig bijgehouden en ingegeven in een databank. Voor elk van de onderzochte instellingen werd het voorbije academiejaar een representatieve steekproef genomen. Dat gebeurde op basis van het eindresultaat van de studenten en hun talige achtergrond. Aan de hand van het verzamelde corpus werd enerzijds onderzocht welke fouten het vaakst voorkomen. Anderzijds werd nagegaan of en op welke manier het voorkomen van bepaalde fouten samenhangt met de taalachtergrond van de studenten.

  1. Struikelblokken

Er werden 18 verschillende foutencategorieën onderzocht die ondergebracht werden in 5 overkoepelende niveaus: tekstniveau, zinsniveau, woordniveau, woordenschat en correctheid. Op basis van alle analyses werd een ‘top 6’ van de meest voorkomende fouten opgesteld:

  1. afwezigheid van structuur in een tekst

  2. afwijkend register

  3. beperkt woordenschatgebruik

  4. verkeerd gebruik van voorzetsels en voorzetselconstituenten

  5. congruentiefouten

  6. verkeerd gebruik van de voornaamwoorden

63