Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De taal van de andere gemeenschap leren. De invloed van contact op taal(leer)attitudes t.a.v. het Nederlands en het Frans in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (Laurence Mettewie)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

2. ‘Brussel’

2

Referenties

10 jaar NCC (1982). Brussel: Nederlandse Cultuurcommissie.

Allport, G. (1954). The nature of prejudice. New York: Addison-Wesley. Baker, C. (1992). Attitudes and Language. Clevedon: Multilingual Matters.

Dörnyei, Z., K. Csizér & N. Németh (2006). Motivation, language attitudes and globalisation. Clevedon: Multilingual Matters.

Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.

Gardner, R. C. (2001). ‘Integrative Motivation and Second Language Acquisition’. In: Z. Dörnyei & R. Schmidt (eds.). Motivation and Second Language Acquisition. Honolulu, HI: University of Hawai‘i, Second Language Teaching & Curriculum Center, p. 1-19.

Housen, A., S. Janssens & M. Pierrard (2002). Le français face à l’anglais dans les écoles secondaires en Flandre. Louvan-la-Neuve: Duculot.

Housen, A., L. Mettewie & M. Pierrard (2002). Rapport Beleidsgericht onderzoek

PBO/98/2/36. Taalvaardigheid en attitudes van Nederlandstalige en Franstalige leer-

lingen in het secundair onderwijs in Brussel. Brussel: Centrum voor Linguïstiek -

Vrije Universiteit Brussel.

Mettewie, L. (2004). Attitudes en motivatie van taalleerders in België. Een sociaal-psychologisch onderzoek naar het verwerven van de eerste en tweede taal door Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige leerlingen in het secundair onderwijs in Brussel. (Proefschrift) Brussel: Vrije Universiteit Brussel. (http://www.fundp.ac.be/universite/personnes/page_view/01005727/publications.html).

Mettewie, L. & R. Janssens (2007). ‘Language Use and Language Attitudes in

Brussels’. In: D. Lasagabaster & Á. Huguet (eds.), Multilingualism in European

Bilingual Contexts. Language Use and Attitudes. Clevedon: Multilingual Matters, p.

117-143.

Persoons, Y. (1988). ‘Identity and Projection: The Projected Attitudes of Flemish High School Students in Brussels’. In: R. van Hout & U. Knops (eds.), Language Attitudes in the Dutch Language Area. Dordrecht: Foris Publications, p. 39-53.

Pettigrew, T. F. (1998). ‘Intergroup contact theory’. In: Annual Review of Psychology, jg. 49, p. 65-85.

Van Mensel, L., M. Pierrard & A. Housen (2004). ‘Taalvaardigheid van Nederlandstalige en Franstalige leerlingen in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel’. In: A. Housen, M. Pierrard & P. Van de Craen (eds.). Brusselse Thema’s. Taal, Attitude en Onderwijs in Brussel. Brussel: VUBPRESS, p. 67-110.

71