Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Wit Brussel. Over oudere literatuur en het secundair onderwijs (Remco Sleiderink)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Aan de hand van de hertaling – en de voordracht door Rick de Leeuw – is het mogelijk om literaire en sociologische aspecten van de rederijkersliteratuur op een aantrekkelijke manier te bespreken en om bijvoorbeeld iets te zeggen over de vreemdelingenangst in het zestiende-eeuwse Brussel (ja toch, cultuuroverdracht!). Interessanter lijkt me evenwel om de leerlingen via deze prachtige hertaling werkelijk tot bij de zestiende-eeuwse rederijkersliteratuur te brengen en om hen uit te dagen om erop te reageren (vgl. Sleiderink 2008). Wat vinden zij van vorm en inhoud? Is het een tekst die de overbrenging naar het heden moeiteloos verdraagt? En zo niet, waar blijft de lezer of luisteraar aan haken? Vanwaar die vreemde beelden? Vanwaar die nadruk op de literaire vormgeving? Hoe verloopt de confrontatie met zo’n tekst van vijf eeuwen geleden?

Als ik één goede reden moet geven waarom oude teksten in het onderwijs aan bod moeten komen, dan is dat niet omdat kennis van die literatuur onontbeerlijk is. Het boeiende van oudere literatuur is vooral dat die zowel qua vorm als inhoud de leerlingen (én de leraar!) confronteert met een heel andere cultuur; een cultuur die niet aansluit bij de eigen leefwereld en toch ook niet volledig ontoegankelijk blijkt te zijn. Als niet de reproductie van – toch al onzekere – kennis centraal staat, maar de participatie van alle leerlingen, en als er iets gedaan kan worden met de vragen en reacties die deze teksten oproepen, dan zal de literair-culturele competentie van de leerlingen er zeker door bevorderd worden. Wie weet, zullen ze er zelfs lees- en luisterplezier aan beleven. Of ben ik nu aan het dromen?

Referenties

De Leeuw, R., A. Luyten & R. Sleiderink (2007). Rederijkerskamer ‘t Mariacranske 500 jaar aan het woord. Roeselare: Roularta.

Dijsselbloem, J., e.a. (2008). ‘Brief van de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen’ (www.tweedekamer.nl/images/kst113842.8s_tcm118- 149847.PDF).

Jaspaert, K., e.a. (2006). Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.

Sleiderink, R. (2004). “Is Beatrijs een loser? Middeleeuwse literatuur in het middelbaar onderwijs”. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, jg. 11, p. 204-215.

Sleiderink, R. (2008). ‘Op de wijze van de literatuur. De held achter de Brusselse stadsdichter Jan Smeken’. In: H. Brinkman, e.a. (red.). Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij. Amsterdam: Bert Bakker, p. 207-215.

Verhoeven, K. (2006). “Kennis is macht. Over onzekere leerkrachten die zich vastklampen aan kennis”. In: De Standaard (9 december 2006).

74