Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Interactievaardigheden bij onderzoekend en ontwerpend leren in het basisonderwijs (Marja van Graft)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 2

Marja van Graft

SLO, Enschede

Contact: m.vangraft@slo.nl

Interactievaardigheden bij onderzoekend en ontwerpend leren in het basisonderwijs

 1. Inleiding

Kinderen willen iets bouwen, iets uit elkaar halen of ontdekken iets in hun omgeving. Tijdens die activiteiten doen ze waarnemingen die leiden tot vragen, waarop ze antwoorden willen hebben. Ze willen er achter komen ‘hoe iets werkt’, ‘waarom iets is’ of ‘hoe het komt dat....’.

Door gebruik te maken van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bied je als leraar kinderen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem uit te denken en om te kijken of die oplossing ook werkt. OOL is een geschikte aanpak voor natuur- en techniekonderwijs. Niet alleen voor de ontwikkeling van een kritische houding, maar ook voor begripsontwikkeling. Door een interactieve aanpak biedt OOL mogelijkheden voor taalvaardigheidsontwikkeling (Van Graft & Kemmers 2007).

 1. Het Zevenstappenplan Onderzoekend en ontwerpend leren is een proces dat zeven stappen telt.

Onderzoekend leren

 1. Confrontatie

 2. Verkennen

 3. Opzetten experiment

 4. Uitvoeren experiment

 5. Concluderen

 6. Presenteren en communiceren

 7. Verdiepen

Ontwerpend leren

B 1. Probleem constateren

 1. Verkennen

 2. Ontwerpvoorstel maken

 3. Ontwerpvoorstel uitvoeren

 4. Testen en bijstellen

 5. Presenteren en communiceren

 6. Verdiepen

Werken met het Zevenstappenplan betekent dat kinderen deze stappen globaal volgen. Alle stappen spelen een rol, maar de volgorde staat niet helemaal vast. Soms komt een stap al eerder aan de orde, net als bij echt onderzoek of bij echt ontwerpen. Zo kan tijdens de plenaire nabespreking van het verkennen (A2, B2) ook al verdieping plaats-

8