Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Werken met taalcoaches in het mbo (Jolien Drent & Pia Niemeijer)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

3. Competentieleren

Ronde 6

Jolien Drent & Pia Niemeijer

Drenthe College, Emmen

Contact: j.drent@drenthecollege.nl

p. niemeijer@drenthecollege. nl

Werken met taalcoaches in het mbo

  1. Inleiding

Het Instituut voor Taalonderzoek en Taalbeleid Anderstaligen (ITTA) heeft in juni 2006 een aantal ROC’s benaderd die aan de slag willen met taalbeleid. Het Drenthe College is één van de ROC’s die met het ITTA heeft meegewerkt aan het project ‘Taalontwikkeling in het mbo’. Het ging er van start in de unit ‘Handel en Commercie’ in de opleidingsteams die de beroepsopleidende leerwegen aanbieden (i.e. het opleidingsteam niveau 1, 2 Handel, het opleidingsteam Handel niveau 3, 4 en het opleidingsteam Internationale Handel / Groothandel niveau 3, 4). In dit project is ervaring opgedaan met het systematisch invoeren en uitvoeren van taalbeleid. In veel opleidingsteams die competentiegericht leren vormgeven en uitwerken, is behoefte aan vaste deskundigheidsbevordering. Het ITTA heeft jarenlange ervaring met geïntegreerde scholingstrajecten op de ROC’s. In een geïntegreerd scholingstraject wordt door samenwerkende teams van taal- en vakdocenten gelijktijdig aan taal, theorie en beroepspraktijk gewerkt. Een werkwijze die overigens nauw aansluit bij de competentiegerichte benadering die momenteel wordt ingevoerd in het beroepsonderwijs (Bolle 2006: 3).

  1. Taalontwikkeling

Op 6 maart 2007 heb ik deelgenomen aan de conferentie ‘Taal is cruciaal’. Simon Verhallen lichtte toe dat in zijn visie taalontwikkeling drievoudig is en bestaat uit:

  • lagere taalvaardigheden

  1. woordenschat;

  2. spelling en grammatica;

  3. uitspraak en verstavaardigheid (klanken, combinaties en prosodie).

  • hogere taalvaardigheden (toegepast en gecombineerd: lezen, luisteren, spreken, schrijven)

  • de factoren ‘tempo’ en ‘variatie’ (fluency, functioneel, situatiespecifiek).

3

89