Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 25 | Vijfentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2011)

XI Woord vooraf

XIII 25 jaar HSN, en wat nu?

XV Nederlands, taal tussen andere talen

XVII Acroniemen- en begrippenlijst

XXV Algemeen programma-overzicht

XXVII Chronologisch programmaoverzicht

 

Subplenaire lezingen

XXXIII Jeroen Clemens & Amber Walraven
Aandacht voor digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor het onderwijs

XXXVII Lydia Rood, John Schrijnemakers & Kris Demey
"Lezers snakken naar authenticiteit". De kunst van het verleiden met boeken

XXXIX Gert Rijlaarsdam, Mariet Raedts & Wilma van der Westen
Academisch schrijven in voortgezet en hoger onderwijs: effectieve didactiek

   

 

3 1. Basisonderwijs

4 Ron Oostdam
Het project Leeshulp 4-6. Zwakke lezers helpen met begeleid hardop lezen

7 Jozefien Loman
Werken aan een krachtige taalleeromgeving in de kleuterschool met ondersteuning van interne coaches

11 Elisabeth Duursma & Rianne Lantinga
Expert of medelezer? Effecten op de interactie van twee verschillende voorleesstijlen tijdens tutorlezen

11

Willy de Klijn
Peilingsonderzoek Schrijven in 2009


13 Ineke Jongen
De Leestempotoets nader bekeken

14 Marijke Kaatee & Sanne Hiddema
Een stevig Plug and Play curriculum voor Brede scholen, Verlengde schooldag, OnderwijsTijdVerlenging (primair en voortgezet onderwijs)

20

Sofie Jonckheere
Talensensibilisering in het basisonderwijs: Op een positieve manier omgaan met talen in de klas

24 Heleen Strating
Aandacht voor taalontwikkeling bij wetenschap- en techniekonderwijs in het primair onderwijs