Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Tegen het leed dat grammatica heet (Peter-Arno Coppen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Subplenaire lezingen

Haeseryn, W., K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij & M.C. van den Toorn (1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn.

Havekes, H., P.A. Coppen, J. Luttenberg & C. Van Boxtel (2012). “Knowing and doing history: A conceptual framework and pedagogy for teaching historical contextualization”. In: International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, vol. 11, nr. 1, p. 72-93.

Moesker, M. & H. Das (2010). “Leerlingen stellen vragen aan taal”. In: Levende Talen Magazine, jg. 98, special Taalkunde, p. 38-43.

XXXIX