Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

met 22 andere landen. En voor één keer winnen de Nederlanders op het vlak van taal van de Vlamingen. Een ander onderzoek, misschien minder wetenschappelijk, is dat van de Vlaamse Radio I en de krant De Standaard, met steun van de Nederlandse Taalunie. Daaruit blijkt dat wat men het Taal-IQ noemde, bij jongeren hoger ligt dan bij ouderen. Ze zijn misschien wat slordiger, maar ze zijn ook creatiever met taal.

Het komt niet allemaal door het onderwijs, maar het onderwijs Nederlands stimuleert taalverwerving en stuurt dit bij. Daarom is het goed voortdurend na te denken over actuele vraagstukken die met taalonderwijs te maken hebben. De Taalunie brengt Nederland en Vlaanderen bijeen met dat doel. Daarbij betrekken we beleidsmakers, wetenschappers, opleiders, onderwijsbegeleiders, leerplanmakers, materiaalontwikkelaars en leraren.

De conferentie Onderwijs Nederlands is een van de gelegenheden daarvoor. Dit boek geeft een impressie van de 27ste editie. Wie door het boek bladert, merkt meteen de grote verscheidenheid aan onderwerpen op. Wie doorleest zal respect hebben voor de durf om gewoonten in vraag te stellen, te experimenteren, de zaken op een nieuwe manier te bekijken. Zo hoort het ook.

XVI