Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Woord vooraf

Voor u ligt de conferentiebundel van de zeventwintigste editie van de HSN-conferentie die plaatsvindt op 29 en 30 november 2013 in de gebouwen van de Hogeschool Utrecht.

Het telkens terugkerend succes van deze conferentie danken we aan het niet aflatend enthousiasme van de vele betrokkenen. We denken hierbij aan de (jammer genoeg) laatste overgebleven Nederlandse en Vlaamse verenigingen van leraren/docenten en didactici Nederlands die deze conferentie in woord en daad ondersteunen:

VLLT: Vereniging van Leraren Levende Talen (Sectie Nederlands); NDN: Netwerk Didactiek Nederlands.

Daarnaast willen we de leden van de programmeringscommissie bedanken die deze zeventwintigste editie hebben voorbereid: Amos van Gelderen (voorzitter), Filip Dhaenens, Mariëtte Hoogeveen, Fredy Mels, Petra Moolenaar, Hilde Van den Bossche, Wilma van der Westen, Jeroen Lievens, Peter Nieuwenhuisen, José Vandekerckhove, Corina Breukink, Ad van der Logt, Rudi Wuyts, Peter van Duijvenboden, Klaas Heemskerk, Jan Bonne, Joop Wammes, Marleen Lippens, Marijke van Huijstee, Guy Debecker, Jeroen Clemens en Jordi Casteleyn.

Bram De Wever bedanken we voor de goed ogende en effectieve website.

Verder willen we uitdrukkelijk onze sponsoren bedanken: voorop de Nederlandse Taalunie en de Stichting Lezen Nederland die er met hun bijdragen voor zorgen dat de deelnemersprijzen haalbaar blijven, dat het conferentieboek mooi en interessant is en dat de catering lekker smaakt. Hiervoor zorgen ook de uitgevers en stichtingen die de boekenmarkt bevolken, waarvoor dank. Niet in het minst danken wij voor deze editie de Hogeschool Utrecht (de heer directeur Dick de Wolff en Corina Breukink) die haar infrastructuur ter beschikking stelt en de praktische organisatie van deze conferentie ondersteunt.

Wij bedanken de sprekers/auteurs en de deelnemers die er met hun bijdragen voor zorgen dat de retoriek rond het onderwijs in en van het Nederlands levendig blijft en – hopelijk – een weldoende stimulans voor de praktijk is.

Onze dank gaat ten slotte uit naar Steven Vanhooren voor het redactiewerk en de wetenschappelijke uitgeverij Academia Press voor de stijlvolle afwerking van dit boek.

Namens het HSN-bestuur,

Prof. Dr. André Mottart

Voorzitter Conferentie Onderwijs Nederlands

XI