Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

92 Gerdineke van Silfhout
Effectieve studieteksten in het voortgezet onderwijs

93

Ilona de Milliano
Lees- en schrijfontwikkeling in het vmbo: de rol van instructie bij Nederlands en Mens & Maatschappij

93 Femke Scheltinga & Lies Alons
Leescoaches in het voortgezet onderwijs

97 Jan Lecocq & Nadja Gilissen
Taaldoelen in alle vakken: van taalontwikkelend vakonderwijs naar competentiegericht onderwijs

101 Valesca van Diejen
Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling


105 4. Mbo/secundair beroepsonderwijs

106

Hella Kroon
Beter schrijven door feedback en revisie: de student actief1

112 Erna van Koeven & Frank Schaafsma
Vrij lezen in het mbo. Onderzoek naar een leescultuur in de laagste mbo-niveaus

116 Sander van der Stok & Rob Honig
Competentie door competitie: schooldebatteren in de praktijk

119

Annelies Kappers & Maarten van der Burg
Het onzichtbare zichtbaar maken. Educationals: films om te leren

122 Kris Mostrey
De Competentiemeter: doelgericht evalueren

129

Erica Aalsma & Tonnie van Dijk
Hybride leeromgeving in het beroepsonderwijs

134

Anne Kerkhoff & Willemijn Stockmann
Samen professionaliseren voor het beroepsonderwijs. De 'Brabantse' academie voor mbo-taaldocenten

137 Eva Van Herck & Jessica Leppens
Taalprofielen opstellen in een vakopleiding143 5. Hoger onderwijs

144

Anouk van Eerden & Mik van Es
Meten en maximaliseren van schrijfvaardigheid bij eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs

146 Lieve Verheyden & Cathérine Van Eyen
Taalontwikkelend vakonderwijs in bacheloropleidingen. Een dubbelexperiment op teamniveau

151 Carolien Frijns, Piet Litjens & Lieve Verheyden
Vakdocenten en taal in het beroepsonderwijs. Onderzoek naar competentieontwikkeling in de lerarenopleiding