Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

23

Mariëtte Hoogeveen
Bijdrage: Leren schrijven met peer response en instructie in genrekennis

28

Marjan van der Maas, José van der Hoeven, Coosje van der Pol & Kris Verbeeck
Voorlezen met een focus

32 Sylvia Bacchini
Effectief woordenschatonderwijs aan jonge tweedetaalleerders

 

37 2. Lerarenopleiding Basisonderwijs

38

Ietje Pauw & Ben Bouwhuis
Taalvaardiger door verhalen

43 Jozefien Loman
G-START. Studenten voorbereiden op het creëren van een stimulerende geletterde omgeving bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar)

47 Roelien Linthorst (a) & Maaike Pulles (a, b)
Systematisch leren kijken naar de spreek- en schrijfontwikkeling van kinderen

50

Cathérine Van Eyen (a) en Lieve Verheyden (b)
Writing to Learn als krachtige leeromgeving voor de verwerving van kernbegrippen uit de lerarenopleiding en het beroepsleven

56 Irma Smegen
Speel je Wijs: taalontwikkeling met spel en drama

60

Katrien Daerden & Karen Reekmans
Van taal naar talenbeleid – 'Oude sporen en nieuwe wegen'

62

Anke Herder
Samen schrijven: kenmerken van interactie en leereffecten

69 Hilde Van den Bossche
Meervoudige geletterdheid. Nieuwe wijn in oude didactische zakken?

 

75 3. Taalonderwijs 12-18

76

Siuman Chung, Roxette van den Bosch, & Christine Espin
Het continu evalueren van de leesontwikkeling. Een probleemoplossende benadering voor leesproblemen in het voortgezet onderwijs

80 Theun Meestringa & Tiddo Ekens
Beoordeling en feedback bij het schrijven in de bovenbouw van havo/vwo

80 Pleuni Hooft van Huysduynen
Leesvaardigheid oefenen

81

Yke Meindersma & Wim Maas
Onmiddellijke diagnose en feedback voor spelling, grammatica en fictie

82 Valerie Van Vooren
Grammatica en spelling in het huidige onderwijssysteem

86

Kees de Glopper & Joanneke Prenger
Schrijfmeters maken

90

José van der Hoeven & Amos van Gelderen
Nelsis: het effect van docenttraining bij de implementatie van genredidactiek