Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Waarom daar en waarom toen? Jeugdliteratuur bij aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap (Piet Mooren & Rob Ruggenberg)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Subplenaire lezingen

Referenties

Blecourt, W. de, R. Koman, J. van der Kooi & Th. Meder (red.) (2010). Verhalen van Stad en Streek. Sagen en Legenden in Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.

Dematons, Ch. (2012), Nederland. Rotterdam: Lemniscaat.

Dematons, Ch. & J. Goossens (2013). Duizend dingen over Nederland. Rotterdam: Lemniscaat.

Hofman, W.(1995). ‘Naar een Bosatlas van de Jeugdliteratuur’. Website Verborgen Talenten. Jeugdliteratuur op school. Bussum: Coutinho.

Joosen, V. & K. Vloeberghs (2011). ‘Historische roman’. In: V. Joosen & K.

Vloeberghs (red.). Uitgelezen Jeugdliteratuur. Ontmoetingen tussen Traditie en

Vernieuwing. Leuven/Leidschendam: Lannoo Campus/Biblion Uitgeverij, p. 151-

170.

Klarsfeld, S. (1995). Le Mémorial des Enfants Juifs Déportés de France. Parijs: L’assocation Les Fils et Filles des Deportés Juifs de France/The Beate Klarsfeld Foundation.

Kromhout, R. & A. van Haeringen(2013). Die dag in augustus. Amsterdam: Leopold.

Luijters, G. (2011). Sterrenlied. Ter herinnering aan Sientje Abram (1931-1942). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Luijters, G. (2012). In Memoriam, de gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Luijters, G. (2012). In Memoriam. Addendum. Met 700 nagekomen foto’s. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Luijters, G. (2013). Kinderkroniek 1940-1945. Brieven, getuigenissen en dagboeken uit de Shoah. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Luijters, G. & A. Pennewaard (2012). In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde
Joodse, Roma en Sinti kinderen. 1942- 1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Ruggenberg, R. (2006). Het Verraad van Waterdunen. Amsterdam: Querido. Ruggenberg, R. (2007). Slavenhaler. Amsterdam: Querido.

Ruggenberg, R. (2009). Manhatan. Amsterdam: Querido.

Ruggenberg, R. (2011). Ijsbarbaar. Amsterdam: Querido.

Stephens, J. (1992). Language and Ideology in Children’s Fiction. London: Longman.

Volman, H. (2012). ‘Reizen met eieren’. Website Verborgen Talenten. Jeugdliteratuur op school. Bussum: Coutinho.

Zwarte-Walvisch, K. de (2009). Alles ging aan flarden. Amsterdam: Balans.

XXXIII